Luvat ja ilmoitukset

 

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot vaativat luvan tai ilmoituksen tekemistä, mm. ympäristöluvan hakemiseen tarvittavat ohjeet ja lomakkeet löytyvät luvat -sivustolta.

Kuulutettavana olevien lupahakemusten materiaalit löytyvät julkipano.fi -sivustolta.

Ympäristönsuojeluyksikkö neuvoo tarvittaessa muille viranomaisille tehtävistä ilmoituksista ja lupahakemuksista.

 

Ympäristönsuojelu on siirtynyt Lupapiste.fi -palvelun käyttöön. Kaikki neuvontapyynnöt, lupahakemukset ja ilmoitukset käsitellään Lupapiste.fi -palvelun kautta.

 

Lupapisteen pikaohje.

Lisäohjeita luvan hakemiseen ja Lupapisteen käyttöön löytyy Lupapiste.fi -sivuilta.

Sähköisessä asioinnissa opastaa ympäristötarkastaja Taru Lainkari puh. 050 351 6506.