Luvat ja ilmoitukset

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot vaativat luvan tai ilmoituksen tekemistä. Mm. ympäristöluvan hakemiseen tarvittavat ohjeet ja lomakkeet löytyvät luvat -sivustolta.

 

Kuulutettavana olevat ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset liitteineen sekä lupapäätökset ovat nähtävillä osoitteessa www.julkipano.fi

Kuulutukset löytyvät myös Kangasalan kaupungin internet-sivulta Kuulutukset ja ilmoitukset

 

Ympäristönsuojelu on siirtynyt Lupapiste.fi -palvelun käyttöön, jonka kautta luvat haetaan.

Lupapiste logo ja linkki Lupapisteen verkkosivulle

Lupapisteen pikaohje.

Lisäohjeita luvan hakemiseen ja Lupapisteen käyttöön löytyy Lupapiste.fi -sivuilta.

Sähköisessä asioinnissa opastaa ympäristötarkastaja Taru Lainkari puh. 050 351 6506.