Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä toteutettavaa varhaiskasvatusta. Perhepäivähoitajalla voi olla samanaikaisesti hoidossa enintään neljä alle kouluikäistä lasta sekä yksi puolipäiväinen esikouluikäinen lapsi. Perhepäivähoidossa lasten hoitoa ja kasvatusta toteutetaan Kangasalan  varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Perhepäivähoidon toimintasuunnitelmassa ja perhepäivähoitajien ryhmätoimintasuunnitelmissa kuvataan tarkemmin perhepäivähoidon toimintaa ja toimintaperiaatteita. Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. 

Kangasalan kaupungin tarjoama perhepäivähoito tapahtuu hoitajan kodissa . Kunnallista perhepäivähoitoa  on Vatialan ja Suoraman alueilla.

Kaupungin perhepäivähoitajat työskentelevät pääsääntöisesti kello 6.30-17 välillä. Hoitoajoista voidaan kuitenkin sopia joustavasti jokaiselle lapselle erikseen palvelusopimuksen tekemisen yhteydessä. Perhepäivähoitajien työaikaa tasoitetaan tasausvapaapäivinä, jolloin lasten hoito järjestetään sovitussa varahoitopaikassa. Tasausvapaista ilmoitetaan vanhemmille hyvissä ajoin sähköpostin välityksellä.

Kunnallisessa perhepäivähoidossa on käytössä hoitoaikaperusteinen maksu, josta saat täältä lisätietoa asiakasmaksuista.

 

Kangasalla toimii myös useita yksityisiä perhepäivähoitajia. Tietoa yksityisestä perhepäivähoidosta