Perhepäivähoito

Mahdollisesti Kangasalan kaupungilla ei ole enää kunnallista perhepäivähoitoa elokuusta 2024 alkaen.

Perhepäivähoitajat varhaiskasvatuksen ammattilaisina tarjoavat lapsille turvallista ja kodinomaista varhaiskasvatusta omassa kodissaan pienessä ryhmässä. Lapsella säilyy sama tuttu hoitaja koko varhaiskasvatuspäivän ajan. Perhepäivähoitajalla voi olla samanaikaisesti hoidossa enintään neljä alle kouluikäistä lasta sekä yksi puolipäiväinen esikouluikäinen lapsi.

Perhepäivähoidossa lasten varhaiskasvatusta toteutetaan Kangasalan  varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Perhepäivähoidon toimintasuunnitelmassa ja perhepäivähoitajan ryhmän toimintasuunnitelmassa kuvataan tarkemmin perhepäivähoidon toimintaa ja toimintaperiaatteita. Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Perhepäivähoitaja ja huoltajat keskustelevat päivittäin lapseen liittyvistä asioista ja varhaiskasvatuspäivän tapahtumista.

Kangasalan kaupungin tarjoama perhepäivähoito tapahtuu hoitajan kodissa . Kunnallista perhepäivähoitoa  on Vatialan alueella.

Kaupungin perhepäivähoitajat työskentelevät pääsääntöisesti kello 6.30-17 välillä. Hoitoajoista voidaan kuitenkin sopia joustavasti jokaiselle lapselle erikseen palvelusopimuksen tekemisen yhteydessä. Perhepäivähoitajien työaikaa tasoitetaan tasausvapaapäivinä, jolloin lasten hoito järjestetään sovitussa varahoitopaikassa. Tasausvapaista ilmoitetaan huoltajille hyvissä ajoin.

Kunnallisessa perhepäivähoidossa on käytössä hoitoaikaperusteinen maksu, josta saat täältä lisätietoa asiakasmaksuista.