Perhepäivähoito

Pääsääntöisesti Kangasalan kaupungin varhaiskasvatuksessa tarjotaan hoitajan kodissa tapahtuvaa perhepäivähoitoa.

Kunnallista perhepäivähoitoa tarjotaan Vatialan, Suoraman ja Ruutanan alueilla.

Kangasalla toimii useampi yksityinen perhepäivähoitaja, jotka tarjoavat varhaiskasvatuspalveluja eri puolilla kaupunkia. Voit tutusta yksityisten perhepäivähoitajien  hoitopaikkoihin Kangasalan yksityiset päivähoitajat ry:n nettisivuilla. Lisätietoja yksityisistä perhepäivähoitajista saat myös varhaiskasvatusyksikön johtajilta Elina Laitiselta ja Mari Sandströmiltä.

Perhepäivähoidossa lasten hoitoa ja kasvatusta toteutetaan Kangasalan  varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Perhepäivähoidon toimintasuunnitelmassa ja perhepäivähoitajien ryhmätoimintasuunnitelmissa kuvataan tarkemmin perhepäivähoidon toimintaa ja toimintaperiaatteita. Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.