Lamminrahkan esiopetus

Lamminrahkan esiopetus tarjoaa esiopetusta ja esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.

Lamminrahkan 3-ryhmäinen esiopetusyksikkö sijaitsee uudessa koulukeskuksessa Lamminrahkan asuinalueella lähellä Tampereen rajaa. Toiminta alkoi elokuussa 2023.

Yksikössä toteutettava joustava esi- ja alkuopetus (OKSA-toiminta) helpottaa siirtymävaihetta kouluun ja mahdollistaa yksilölliset opetusjärjestelyt.
• Yhdessä lapsilähtöisen ja osallistavan pedagogiikan sekä yhteisöllisen oppimisen kanssa opetusjärjestelyt ja opetustyyli rakentavat oppimisympäristön, joka motivoi, edistää ja tukee lasten oppimista.
• Tavoitteena on kohdata lapset yksilöllisesti, antaa koulun aloituksessa jokaiselle aikaa kasvaa ja kehittyä.
• Ikäheterogeeniset ryhmät, aito jousto ja itseohjautuva oppiminen tukevat oppilaan myönteistä minäkuvaa.
• Lasten innostus oppimiseen kasvaa valinnan mahdollisuuksien, vertaistyöskentelyn ja osallisuuden myötä.

Yksi Lamminrahkan koulukeskuksen toiminnan ydinarvoja on yhteisaikuisuus:
Koulukeskuksen koko henkilökunta toimii yhdessä koko työyhteisön ja kakkien lasten ja nuorten hyväksi. Kaikessa toiminnassa näytetään yhteisaikuisuuden malli, jossa jokainen työyhteisön jäsen kantaa vastuunsa yhteisestä kasvatustehtävästä.

”Meidän lapset ja oppilaat” -ajatuksella luokka-asteella, soluissa, koulussa ja koko koulukeskuksessa, varhaiskasvatusryhmät mukaan lukien.

Ryhmän yhteystiedot

Ryhmän nimi Ryhmän puhelinnumero
Taitajat (esiopetus) 040 355 3261