Tapaturmavakuutus varhaiskasvatuksessa

Kangasalan varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset ovat varhaiskasvatuksessa ollessaan vakuutettuja Kangasalan
kaupungin puolesta If Vahinkovakuutus Oyj:ssä tapaturman varalta.

Kangasalan kaupungin vakuutusnumero on If Vahinkovakuutus Oyj SP 0003271166

Varhaiskasvatusaikana tapahtunut tapaturma:

 • Varhaiskasvatusyksikössä täytetään If Vahinkovakuutus Oyj:n sähköinen
  vahinkoilmoitus.
 • Vakuutus kattaa julkisen terveydenhuollon lääkärikäynnit tapaturmatapauksissa.
 • Hoitoon on hakeuduttava 14 vuorokauden kuluessa tapaturmasta, jotta korvaukset
  voidaan saada.
 • Vakuutus korvaa lisäksi tapaturmasta aiheutuneet matkakulut ja mahdolliset lääkkeet
 • Mikäli lasta kuitenkin käytetään yksityisellä lääkärillä, vakuutus korvaa ainoastaan
  julkisen sektorin osuuden 41,20 € (vuonna 2021), ellei lapsi ole saanut julkiselta sektorilta
  lähetettä erikoislääkärille tai tutkimuksiin.
 • Huoltajat voivat itse hakea korvausta maksamistaan kuluista, kuten lääkärin
  määräämistä lääkkeistä tai tapaukseen välittömästi liittyvistä matkakuluista If:ltä, kun
  vahinkotunnus on saatu vakuutusyhtiöltä.
 • Korvausta voi hakea sähköisesti osoitteessa http://www.if.fi/internetplus .
 • Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta personal@if.fi tai puhelimitse numerosta 010
  191715.
 • Lisätietoja voitte kysyä lapsenne varhaiskasvatuspaikasta.