Mittauspalvelut

Kangasalan kaupungin maastomittaus suorittaa merkintä-, ja kartoitusmittauksia kaupungin omiin käyttötarkoituksiin, maanmittauslaitokselle, rakentajille sekä erilaisia tilattuja mittauksia.

Maastomittauksen käyttöön muokattu Toyota Hilux

Rakennushankkeen aikaiset mittaukset

Rakennushankkeen aikana Kangasalan kaupungin maastomittaus käy suorittamassa rakennuksien sijainninmerkinnät ja sijaintikatselmukset. Rakennushankkeen vastaava työnjohtaja tilaa kyseiset mittaukset maastomittauksen työnjohtajalta numerosta 0505969126. Sijainninmerkintä ja sijaintikatselmus laskutetaan rakennusluvan yhteydessä. Maastomittaus lisää merkinnän ja sijaintikatselmuksen tiedot sekä karttaliitteet Lupapisteeseen.

 

Rakennuksen sijainninmerkintä

Merkinnän voi tilata kun rakennuslupa on hyväksytty. Tilaa merkintä hyvissä ajoin ennen tarvetta. Viive on keskimäärin kolme päivää. Sijainninmerkinnässä merkitään asemapiirroksen mukaiset pääseinälinjojen nurkat neljällä paalulla rakennusta kohti. Lisäksi tontille tuodaan N2000 korkeusjärjestelmän mukainen korkeus. Muut mahdolliset merkinnät laskutetaan listahinnan mukaan.

 

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus on kartoitusmittaus, jossa tarkastetaan, että rakennus on rakennettu sijainniltaan rakennusluvan mukaisesti. Sijaintikatselmuksessa mitataan myös rakennuksen toteutunut korkeusasema. Sijaintikatselmus kannattaa tilata heti sokkelin rakentamisen jälkeen.

 

Hinnastoa

Rajan/linjan/pyykin paikan merkinnät

Kaikista rajalinjan tai pyykien merkinnöistä peritään perusmaksu (31 €) ja yksikkömaksu (31 € / alkava 100 m)

 

Muut kuin listahinnoitellut maastotyöt laskutetaan tuntiveloituksena ja veloitus ½ tunnin tarkkuudella

Amk-insinööri, teknikko tai vastaava henkilö 50 €/tunti (+ alv.)

Kartoittaja, paikkatiedonkäsittelijä tai muu vastaava henkilö 35 €/tunti (+ alv.)

Maastomittausryhmän tuntiveloitushinta on 60 €/tunti (+ alv.)

Matkakustannukset veloitetaan Verohallinnon tekemän verovapaiden matkakustannusten päätöksen suuruisina.

 

 

Kalustoa

  • Trimble S5 ja S6 takymetrit
  • Maastomittauksessa käytössä neljä Trimble R8 GPS laitetta. Kaikki GPS laitteet käyttävät VRS tukiasemakorjausta.
  • KN1000 monitoimikaira, jolla tehdään maaperätutkimuksia.
  • Hyundai Santa Fe
  • Toyota Hilux
  • DJI Phantom 4 Pro +, ilmakuvauksiin.

 

Ohjelmat ja formaatit

Mittauksia editoidaan 3D-Win ohjelmalla. Kantakarttaa ylläpidetään kartaston toimesta FactaMap ohjelmalla.

Karttoja ja tulosteita voidaan toimittaa maastomittauksen ja kartaston toimesta yleisimmissä formaateissa. Tässä muutamia esimerkkejä: dxf,dwg,hkr,shp,pdf,doc,xls,xy ja gt.