Kohdeavustus

Liikunnan kohdeavustukset tulee hakea talven toiminta-ajalta 1.11.-30.4. vuosittain 30.4. (tai seuraavana arkipäivänä) klo 15.00 mennessä ja kesän toiminta-ajalta 1.5.-31.10. vuosittain 31.10. (tai seuraavana arkipäivänä) klo 15.00 mennessä.

Kohdeavustusta myönnetään ensisijaisesti yhdistysrekisterissä olevien seurojen valmentaja-, ohjaus ja toimitsijakoulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Avustusta voi hakea myös lasten- ja nuorten toiminnan yllättäviin kilpailu- ja tapahtumakuluihin, joihin seura ei ole ennakolta voinut täysin varautua.

Lisäksi kohdeavustusta voi hakea seuran toiminnassaan tarvitseman pitkäkestoisen kaluston hankintaan, mikäli hankinta on seuran toiminnan kannalta välttämätön, eikä kustannuksiin ole voitu varautua normaalin vuosibudjetoinnin yhteydessä.

Hakemus tulee toimittaa liitteineen hyvinvointilautakunnalle ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy hakuaikana tältä sivulta.