Avustukset

Kangasalan kaupungin hyvinvointilautakunta myöntää avustuksia kunkin vuoden talousarvion käyttösuunnitelmassa päättämällään tavalla. Hyvinvointilautakunta jakaa vuodesta 2023 alkaen vuosittain avustuksia kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävään toimintaan. Lisäksi hyvinvointilautakunta jakaa avustuksia suurtapahtumien järjestämiseen.

Tämän sivun kautta pääset tutustumaan hyvinvointilautakunnan myöntämiin avustuksiin ja stipendeihin sekä Kangasalan kaupungin Björkqvist-rahaston stipendilautakunnan jakamiin apurahoihin ja stipendeihin tarkemmin.