Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu huolehtii osaltaan terveellisen ja viihtyisän sekä luonnontaloudellisesti kestävän elinympäristön turvaamisesta. Sen tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain ja maa-aineslain mukaiset lupa- ja valvonta-asiat. Ympäristönsuojelusta saa tietoa, neuvoja ja ohjeita esim. luonnonsuojelualueista sekä jätehuoltoon ja vesiensuojeluun liittyvistä asioista. Lisäksi ympäristönsuojelu on mukana erilaisissa projekteissa ja selvitysten laadinnassa.

Kangasalan viranomaislautakunta toimii kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valtakunnallinen ympäristöasioiden asiakaspalvelu neuvoo asiakkaita ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen hoitamissa ympäristöasioissa sekä vastaa yleisimpiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin. Siirry Ympäristöasioiden asiakaspalvelun sivuille linkistä.