Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu huolehtii osaltaan terveellisen ja viihtyisän sekä luonnontaloudellisesti kestävän elinympäristön turvaamisesta. Sen tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain ja maa-aineslain mukaiset lupa- ja valvonta-asiat. Ympäristönsuojelusta saa tietoa, neuvoja ja ohjeita esim. luonnonsuojelualueista sekä jätehuoltoon ja vesiensuojeluun liittyvistä asioista. Lisäksi ympäristönsuojelu on mukana erilaisissa projekteissa ja selvitysten laadinnassa.

Kangasalan viranomaislautakunta toimii kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena.

ELY-keskuksten ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo asiakkaita ELY-keskusten hoitamissa ympäristöasioissa sekä vastaa yleisimpiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin. Siirry Ympäristöasioiden asiakaspalvelun sivuille linkistä.

 

Kangasalan kaupunki on ryhtynyt päivittämään kaupungin ympäristönsuojelymääräyksiä. Ympäristönsuojelumääräysten luonnos perusteluineen on nähtävillä 25.5.-3.7.2020 välisen ajan. Luonnoksesta voi jättää kommentteja ja mielipiteitä nähtävilläoloaikana ja ne voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen: ymparistonsuojelu@kangasala.fi tai kirjeitse osoitteeseen: Kangasalan kaupunki, ympäristönsuojelu, PL 50, 36201 Kangasala. Luonnos ympäristönsuojelumääräyksistä