Ympäristönsuojelu

Kangasalan kaupungin ympäristönsuojelu huolehtii osaltaan terveellisen ja viihtyisän sekä luonnontaloudellisesti kestävän elinympäristön turvaamisesta. Ympäristönsuojelun tehtävin kuuluvat mm. ympäristönsuojelu-, jäte-, maa-aines-, vesihuolto, vesi- ja luonnonsuojelulain mukaisia viranomaistehtäviä. Ympäristönsuojelusta saa lisäksi tietoa, neuvoja ja ohjeita esimerkiksi luonnonsuojelualueista tai jätehuoltoon ja vesiensuojeluun liittyvistä asioista. Lisäksi ympäristönsuojelu on mukana kaupungin erilaisissa ympäristönsuojelua edistävissä projekteissa ja selvitysten laadinnassa.

Kangasalan kaupungissa ympäristönsuojeluviranomaisena toimii viranomaislautakunta.

Pirkanmaan ELY-keskuksen valtakunnallinen ympäristöasioiden asiakaspalvelu neuvoo asiakkaita ELY-keskuksen ja aluehallintoviraston vastuulla olevissa ympäristöasioissa sekä vastaa yleisimpiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin. Siirry ympäristöasioiden asiakaspalvelun sivuille tästä linkistä.