Eduskuntavaalit

Seuraavat eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa. Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Lisätietoa eduskuntavaaleista: Oikeusministeriön vaalisivut.

Äänestysalueet

 

Ennakkoäänestyspaikat

Ennakkoäänestys toimitetaan 22. – 28.3.2023. Kangasalan kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat eduskuntavaaleissa ovat seuraavat:

Prisma, Mäkirinteentie 10

ke-pe 22.3. – 24.3.2023 klo 09.00 – 20.00
la-su 25.3. – 26.3.2023 klo 10.00 – 16.00
ma-ti 27.3. – 28.3.2023 klo 09.00 – 20.00

Pääkirjasto, Keskusaukio 2

ke-pe 22.3 – 24.3.2023 klo 09.00 – 19.00
la 25.3.2023 klo 10.00 – 15.00
su 26.3.2023 klo 12.00 – 16.00
ma-ti 27.3. – 28.3.2023 klo 09.00 – 19.00

Sariolan koulu, Kärkkääntie 12

ke-pe 22.3. – 24.3.2023 klo 10.00 – 18.00
ma-ti 27.3. – 28.3.2023 klo 10.00 – 18.00

Kuhmalahden kirjasto, Rautajärventie 26

ke 22.3.2023 klo 10.00 – 15.00
to 23.3.2023 klo 13.00 – 19.00
pe 24.3.2023 klo 10.00 – 15.00
ma 27.3.2023 klo 13.00 – 19.00
ti 28.3.2023 klo 10.00 – 15.00

Laitosäänestys

Laitoksissa ennakkoäänestys tapahtuu vaalitoimikunnan lain perusteella määrääminä aikoina.

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan (kotiäänestys) Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Lisätietoa kotiäänestyksestä Oikeusministeriön vaalisivuilla: Äänestäminen kotona
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen: Kotiäänestyslomake.

 

Vaalipäivän äänestyspaikat

 

Äänestysalueet ja äänestyspaikat

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Vaalitoimitus alkaa kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00:een asti. Kangasalan kaupungin äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

1. äänestysalue, Haviseva, äänestyspaikka Havisevan koulu
Yli-Nikkiläntie 49, 36120 Suinula

2. äänestysalue, Huutijärvi, äänestyspaikka Huutijärven koulu
Jokioistentie 7, 36270 Kangasala

3. äänestysalue, Kautiala, äänestyspaikka Raudanmaan kylätalo
Ponsantie 1269, 36340 Tohkala

4. äänestysalue, Kirkonkylä I, äänestyspaikka pääkirjasto
Keskusaukio 2, 36200 Kangasala

5. äänestysalue, Kirkonkylä II, äänestyspaikka pääkirjasto
Keskusaukio 2, 36200 Kangasala

6. äänestysalue, Liuksiala, äänestyspaikka Liuksialan koulu
Ahulinjärventie 21, 36200 Kangasala

7. äänestysalue, Raikku, äänestyspaikka Raikun koulu
Raikuntie 97, 36520 Raikku

8. äänestysalue, Ruutana, äänestyspaikka Ruutanan koulu
Ruutanantie 750, 36110 Ruutana

9. äänestysalue, Suorama I, äänestyspaikka Suoraman koulu
Kyötikkäläntie 10, 36220 Kangasala

10. äänestysalue, Suorama II, äänestyspaikka Suoraman koulu
Kyötikkäläntie 10, 36220 Kangasala

11. äänestysalue, Vatiala I, äänestyspaikka Pitkäjärven koulu
Vatialantie 4 A, 36240 Kangasala

12. äänestysalue, Vatiala II, äänestyspaikka Pitkäjärven koulu
Vatialantie 4 A, 36240 Kangasala

13. äänestysalue, Sahalahti, äänestyspaikka Sariolan koulu
Kärkkääntie 12, 36420 Sahalahti

14. äänestysalue, Kuhmalahti, äänestyspaikka Kuhmalahden seurakuntatalo
Lehtitie 1, 36810 Kuhmalahti