Eduskuntavaalit

Seuraavat eduskuntavaalit toimitetaan 14.4.2019.

Suomen Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa. Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019 ja ennakkoäänestys kotimaassa 3.- 9.4.2019.

Kangasalan kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa:

Prisma
käyntiosoite: Mäkirinteentie 10
aukioloajat:
ke-pe 3.4. – 5.4. klo 9.00 – 20.00
la-su 6.4. – 7.4. klo 10.00 – 16.00
ma-ti 8.4. – 9.4. klo 9.00 – 20.00

Pääkirjasto
käyntiosoite: Keskusaukio 2
aukioloajat:
ke-pe 3.4. – 5.4. klo 10.00 – 19.00
la 6.4. klo 10.00 – 15.00
su 7.4. klo 12.00 – 16.00
ma-ti 8.4. – 9.4. klo 10.00 – 20.00

Sariolan koulu
käyntiosoite: Kärkkääntie 12
aukioloajat:
ke-pe 3.4. – 5.4. klo 10.00 – 18.00
ma-ti 8.4. – 9.4. klo 10.00 – 18.00

Kuhmalahden kirjasto
käyntiosoite: Rautajärventie 26
aukioloajat:
ke 3.4. klo 10.00 – 15.00
to 4.4. klo 13.00 – 19.00
pe 5.4. klo 10.00 – 15.00
ma 8.4. klo 13.00 – 19.00
ti 9.4. klo 10.00 – 15.00

 

Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää eduskuntavaaleissa kotonaan keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 2.4.2019 kello 16.00 mennessä. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua puhelimitse tai kirjallisesti. Kotiäänestyslomakkeen voi ladata sähköisesti osoitteesta https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona.

 

Oikeusministeriön vaalisivut