Koulukuraattorit

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Kuraattorin työn tavoitteena on oppilaan/opiskelijan hyvinvoinnin, myönteisen kehityksen ja vanhempien kasvatustyön tukeminen sekä koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa auttaminen. Käytännössä kuraattorin työ on yksilökeskusteluja oppilaan/opiskelijan kanssa, tapaamisia ja yhteydenpitoa perheen ja yhteistyötahojen kanssa, tarvittaessa ohjausta muiden palvelujen piiriin sekä ryhmien kanssa työskentelyä. Lisäksi kuraattori kuuluu koulukohtaiseen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja osallistuu tarvittaessa yksittäisen oppilaan/opiskelijan asian käsittelyyn yksilökohtaisessa oppilashuollossa.

Oppilaat/opiskelijat voivat ottaa kuraattoriin yhteyttä omatoimisesti tai vanhempien, opettajan tai muun koulun henkilökunnan jäsenen ohjaamana. Yhteyden saa parhaiten puhelimitse tai Wilma-viestillä.

Kuraattoripalvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

 

KOULUKURAATTORIT JA VASTUUALUEET

Senni Kangasniemi

Pitkäjärven koulu, Vatialan koulu

Outi Pohjosaho

Liuksialan koulu, Havisevan koulutalo, Ruutanan koulu, Tursolan korttelikoulu

Anu Kaukonen

Kirkkoharjun koulu, Sariolan yhtenäiskoulu, Kuhmalahden koulutalo

Heidi Pitkänen

Kangasalan lukio, Tredu (Kangasalan toimipiste)

Reetta Ylistalo (sij. Marjo Karanka)

Suoraman koulu, Huutijärven koulu, Raikun koulutalo

Jenni Brusila-Salovuori

Pikkolan koulu