Koulukuraattorit

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Kuraattorin työn tavoitteena on oppilaan/opiskelijan hyvinvoinnin, myönteisen kehityksen ja vanhempien kasvatustyön tukeminen sekä koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa auttaminen. Käytännössä kuraattorin työ on yksilökeskusteluja oppilaan/opiskelijan kanssa, tapaamisia ja yhteydenpitoa perheen ja yhteistyötahojen kanssa, tarvittaessa ohjausta muiden palvelujen piiriin sekä ryhmien kanssa työskentelyä. Lisäksi kuraattori kuuluu koulukohtaiseen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja osallistuu tarvittaessa yksittäisen oppilaan/opiskelijan asian käsittelyyn yksilökohtaisessa oppilashuollossa.

Oppilaat/opiskelijat voivat ottaa kuraattoriin yhteyttä omatoimisesti tai vanhempien, opettajan tai muun koulun henkilökunnan jäsenen ohjaamana. Yhteyden saa parhaiten puhelimitse tai Wilma-viestillä.

Kuraattoripalvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Vastuualueet:

Senni Kangasniemi: Suorama 5.-6.lk, Pitkäjärvi, Vatiala

Liisa Niemelä: Liuksiala, Suorama 0.-4.lk, Haviseva, Tursola, Kautiala, Lukio

Anu Kaukonen: Huutijärvi, Kirkkoharju, Ruutana, Sariola, Pohja, Raikku, Vilpeilä

Heidi Pitkänen: Pikkola, Tampereen seudun ammattiopisto (Kangasalan toimipiste)