Koulukuraattorit

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Kuraattorin työn tavoitteena on oppilaan/opiskelijan hyvinvoinnin, myönteisen kehityksen ja vanhempien kasvatustyön tukeminen sekä koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa auttaminen. Käytännössä kuraattorin työ on yksilökeskusteluja oppilaan/opiskelijan kanssa, tapaamisia ja yhteydenpitoa perheen ja yhteistyötahojen kanssa, tarvittaessa ohjausta muiden palvelujen piiriin sekä ryhmien kanssa työskentelyä. Lisäksi kuraattori kuuluu koulukohtaiseen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja osallistuu tarvittaessa yksittäisen oppilaan/opiskelijan asian käsittelyyn yksilökohtaisessa oppilashuollossa.

Oppilaat/opiskelijat voivat ottaa kuraattoriin yhteyttä omatoimisesti tai vanhempien, opettajan tai muun koulun henkilökunnan jäsenen ohjaamana. Yhteyden saa parhaiten puhelimitse tai Wilma-viestillä.

Kuraattoripalvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

 

VASTAAVAT KURAATTORIT JA VASTUUALUEET

Senni Kangasniemi
Suoraman koulu 5.-6. lk, Pitkäjärven koulu, Vatialan koulu

Liisa Niemelä
Suoraman koulu 0.-4. lk, Liuksialan koulu, Havisevan koulu, Tursolan koulu, Kangasalan lukio

Anu Kaukonen
Huutijärven koulu, Kirkkoharjun koulu, Ruutanan koulu, Sariolan yhtenäiskoulu, Kuhmalahden koulu, Raikun koulu, Vilpeilän koulu

Heidi Pitkänen
Pikkolan koulu, Tredu (Kangasalan toimipiste)