Varhaiskasvatuspaikkatakuu

Vanhemmat voivat halutessaan keskeyttää tilapäisesti varhaiskasvatussuhteen äitiysloman, vanhempainloman, hoitovapaan, vuorotteluvapaan, sairausloman, lomautuksen, työttömyysjakson vuoksi tai muun syyn vuoksi.

Kangasalan kaupunki sitoutuu osoittamaan varhaiskasvatuksen tilapäisesti keskeyttäneelle lapselle varhaiskasvatuspaikan seuraavan tai sitä seuraavan toimintavuoden alusta entisestä päiväkodista edellyttäen, että lapsi tulee varhaiskasvatukseen elokuun aikana. saman varhaiskasvatuspaikan  saamisen edellytyksenä on, että lapsen hoitosuhde on jatkunut ennen hoidon keskeytystä yhtäjaksoisesti vähintään neljä (4) kuukautta.

Takuupaikka voidaan myöntää seuraavan tai sitä seuraavan toimintakauden alusta. Perhepäivähoidossa tilapäisen keskeytyksen vuoksi poissaolleet lapset ovat etusijalla entisellä perhepäivähoitajalla vapautuviin varhaiskasvatuspaikkoihin. perhepäivähoidossa varhaispaikkatakuu on ehdollinen ja edellyttää, että perhepäivähoidossa vapautuu varhaiskasvatuspaikkoja elokuussa.

Hoidon keskeytyksen tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään neljä (4) kuukautta ja siitä tehdään kirjallinen sopimus viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen keskeytystä. keskeyttämisajalta perhe voi hakea lasten kotihoidon tukea Kansaneläkelaitokselta (Kela). varhaiskasvatuksen voi keskeyttää enintään kaksi (2) kertaa varhaiskasvatuspaikkatakuun ehdoilla.

Perheen tulee ilmoittaa viimeistään neljä (4) kuukautta ennen sopimusajan umpeutumista, palaako lapsi hoitoon vai jatkuuko hoidon keskeytysaika seuraavan toimintavuoden  ajan ( 1.8.-31.7.). Ilmoittautuminen tehdään Kangasalan kunnan sähköisen varhaiskasvatushakemuksen kautta.

Sopimus raukeaa, mikäli lapselle tarvitaan varhaiskasvatusta ennen varhaiskasvatuspaikkatakuuta koskevan sopimusajan täyttymistä huoltajien työllistymisen tai opiskelun vuoksi. Tällöin huoltajien tulee hakea varhaiskasvatuspaikkaa lain edellyttämien määräaikojen mukaisesti. Mikäli lapsi palaa varhaiskasvatukseen kesken sopimuskauden jonkun muun syyn vuoksi kuin huoltajien työllistymisen tai opiskelun takia, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea viimeistään neljä (4) kuukautta ennen hoidontarpeen alkamista ja paikka osoitetaan vapaana olevien varhaiskasvatuspaikkojen mukaisesti.

Varhaiskasvatuspaikkatakuun tarkoituksena on kannustaa huoltajia hoitamaan lapsia kotona silloin, kun huoltajat/vanhemmat ovat kotona. Perheet voivat käyttää vaihtoehtoisesti avoimen varhaiskasvatuksen palveluja, joita ovat lasten virikekerhot ja avoimet perhekerhot.