Varhaiskasvatuspaikkatakuu

 • Huoltajat voivat halutessaan keskeyttää tilapäisesti varhaiskasvatussuhteen tekemällä kirjallisen sopimuksen yksikön johtajan kanssa.
 • Takuupaikka voidaan myöntää seuraavan tai sitä seuraavan toimintakauden alusta edellyttäen, että lapsi aloittaa elokuun aikana.
 • Perhepäivähoidossa lapsi on etusijalla entiseltä perhepäivähoitajalta vapautuviin varhaiskasvatuspaikkoihin. Varhaispaikkatakuu on ehdollinen ja edellyttää, että hoitajalla vapautuu varhaiskasvatuspaikkoja elokuussa.
 • Perheet voivat käyttää varhaiskasvatuspaikka takuun aikana avoimen varhaiskasvatuksen palveluja, joita ovat lasten virikekerhot ja avoimet perhekerhot.
 • Lisätietoja saat oman varhaiskasvatusyksikön johtajalta.

 

Myöntämisen edellytykset

 • Lapsen hoitosuhde on jatkunut ennen hoidon keskeytystä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta.
 • Kirjallinen sopimus tehdään viimeistään kaksi viikkoa ennen keskeytystä.
 • Hoidon keskeytyksen tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta.
 • Varhaiskasvatuksen voi keskeyttää enintään kaksi kertaa varhaiskasvatuspaikkatakuun ehdoilla.

 

Paluu varhaiskasvatukseen

 • Ilmoitus paluusta tehdään sähköisen varhaiskasvatushakemuksen kautta.
 • Huoltajien tulee ilmoittaa viimeistään neljä kuukautta ennen sopimusajan umpeutumista, palaako lapsi hoitoon vai jatkuuko hoidon keskeytysaika seuraavan toimintavuoden  ajan ( 1.8.-31.7.).
 • Sopimus voidaan purkaa, mikäli lapselle tarvitaan varhaiskasvatusta ennen varhaiskasvatuspaikkatakuuta koskevan sopimusajan täyttymistä huoltajien työllistymisen tai opiskelun vuoksi.