Esiopetusyksiköt

 

Lakisääteiseen vähintään 700 tuntia vuodessa kestävään maksuttomaan esiopetukseen ovat oikeutettuja kaikki lapset vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Lukukausi noudattelee pääosin kouluissa noudatettavia toiminta-aikoja.
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään varhaiskasvatusyksiköissä.
Lukuvuonna 2018-2019 esiopetusta järjestetään seuraavilla alueilla olevissa yksiköissä. Mikäli esiopetusryhmiin ei ilmoittaudu riittävää määrää oppilaita, ryhmiä voidaan yhdistellä.

 

Esiopetusta lukuvuonna 2018-2019 antavat seuraavat päiväkodit ja koulut:

 

Kangasalan kaupungin esiopetusta antavat seuraavat yksiköt

Esiopetusta Kangasalla antavat yksityiset palveluntuottaja