Esiopetusyksiköt

Periaatteena on, että esiopetus järjestetään tulevan koulupolun mukaisessa esiopetusyksikössä. Niiden lasten kohdalla, joiden kotiosoite on kahden koulun raja-alueella, tuleva esiopetuspaikka päätetään tapauskohtaisesti huomioiden kuitenkin perheen muut koululaiset.

Yksityisissä  esiopetusyksiköissä, jotka tarjoavat painotusta (esim. kieli),  toteutumiseen vaikuttaa ilmoittautuneiden määrä.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään pääsääntöisesti esiopetusyksiköissä.

 

Esiopetusta lukuvuonna 2022-2023 antavat seuraavat päiväkodit ja koulut:

 

Kangasalan kaupungin esiopetusta antavat seuraavat yksiköt

Esiopetusta Kangasalla antavat yksityiset palveluntuottajat