Esiopetusyksiköt

Periaatteena on, että esiopetus järjestetään tulevan koulupolun mukaisessa esiopetusyksikössä. Niiden lasten kohdalla, joiden kotiosoite on kahden koulun raja-alueella, tuleva esiopetuspaikka päätetään tapauskohtaisesti ja pyritään huomioimaan perheen muut koululaiset.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään esiopetusyksiköissä.

Kangasalan kaupungin esiopetusta antavat seuraavat yksiköt: