Hankkeet

Kangasalan esiopetus on aktiivinen pedagogisen toiminnan kehittäjä. Kehittämisen lähtökohtana on  toimintaa ohjaavat suunnitelmat –  esiopetuksen opetussuunnitelma, varhaiskasvatussuunnitelma sekä perusopetuslaki ja varhaiskasvatuslaki. Käynnissä olevilla kehittämishankkeilla vahvistetaan, luodaan ja juurrutetaan pedagogisia toimintatapoja.

Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä kaupungin varhaiskasvatuksen,  perus- ja lukio-opetuksen kanssa sekä seutukunnallisesti. Muita yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi alueen oppilaitokset.

 

Käynnissä olevat hankkeet:

 

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa vuosina 2020 –2022

Hankkeen tavoitteena on joustavan esi- ja alkuopetuksen yhteistyön vahvistaminen.  Hankkeessa toteuteaan sekä huoltajille että henkilöstölle suunnatut joustavan esi- ja alkuopetuksen nettisivut. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan esi- ja alkuopetuksen henkilöstön TVT-taitoja.

 

Oksaluokkien lukukoordinaattori –hanke vuosina 2021-2022​

Hankkessa edistetään lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistavia toimenpiteitä esi- ja alkuopetuksessa.​

 

Tampereen ympäryskuntien inkluusion kehittämistä tukevan yhteistoiminnan jatkohanke 2021-2022

Hankkeen tavoittena on joustavan esi- ja alkuopetuksen ja yhteisopettajuuden kehittäminen jatkaen ja laajentaen edellisessä hankkeessa aloitettua pilotointia sekä positiivisen pedagogiikan, myönteisen tunnistamisen ja eriyttämisen osaamisen kasvattaminen henkilöstön parissa.