Hankkeet

Kangasalan esiopetus on aktiivinen pedagogisen toiminnan kehittäjä. Kehittämisen lähtökohtana on  toimintaa ohjaavat suunnitelmat –  esiopetuksen opetussuunnitelma, varhaiskasvatussuunnitelma sekä perusopetuslaki ja varhaiskasvatuslaki. Käynnissä olevilla kehittämishankkeilla vahvistetaan, luodaan ja juurrutetaan pedagogisia toimintatapoja.

Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä kaupungin varhaiskasvatuksen,  perus- ja lukio-opetuksen kanssa sekä seutukunnallisesti. Muita yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi alueen oppilaitokset.

Käynnissä olevat hankkeet:

1.8.2022 – 31.7.2024 Tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen lisääminen ja kouluun sitoutumisen vahvistaminen, Korona-hanke

1.8.2023 – 31.7.2024 Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen:

  • Hyvinvointiohjaaja
  • Yhteisöohjaaja
  • Liikunnanohjaaja
  • Liikunnanohjaaja/Seikkailuohjaaja