Lapsen lääkehoito esiopetuksessa

  • Kangasalan esiopetuksessa on käytössä lääkehoitosuunnitelma, joka ohjaa lasten lääkehoitoa hoitopäivän aikana.
  • Lapsen lääkehoitoa toteutetaan ensisijaisesti kotona.
  • Jos lapsen lääkitystä ei pystytä toteuttamaan ainoastaan kotioloissa, on esiopetuksessa käytössä lääkehoitosuunnitelma lääkehoidon mahdollisimman turvalliseen toteutukseen hoitopäivän aikana.
  • Esiopetuksessa lapselle annetaan ainoastaan välttämättömiä, lääkärin määräämiä lääkkeitä. Huoltajien tulee toimittaa lapsen lääkkeet esiopetusyksikköön alkuperäispakkauksissa, lääkärin määrittämien annosteluohjeiden kera ja jokaisessa lääkepakkauksessa tulee olla selkeästi merkattuna lapsen etu- ja sukunimi.
  • Lääkehoitosuunnitelma tehdään erillisellä lomakkeella pitkäaikaissairautta sairastaville ja sitä kautta säännöllistä lääkitystä tarvitseville lapsille esim. diabetes, epilepsia, astma.
  • Lapsen lääkehoitosuunnitelma tehdään ennen hoidon aloittamista.
  • Tilapäinen lääkehoitosuunnitelma voidaan tehdä, jos lapsella on tilapäinen lääkärin määräämä lääkitys.
  • Suunnitelma liitetään lapsen oppimissuunnitelmaan.
  • Lapsen lääkehoitosuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet huomioidaan tarvittaessa yksikön omassa turvallisuussuunnitelmassa.
  • Lisäksi huolehditaan siitä, että jokainen yksikön aikuinen osaa antaa lapselle hätätilanteessa ensiapua.