Koski-tietovaranto

Opintopolku/KOSKI-tietovarantoon tallennetaan esiopetuksessa olevien lasten tietoja

Maksuttomassa esiopetuksessa olevien lasten tietoja on tallennettu KOSKI-tietovarantoon 1.9.2019 lähtien. Tiedot siirtyvät varhaiskasvatuksen järjestelmästä (Varhaiskasvatuksen Effica/ TietoEvry Oyj). KOSKI-tietovaranto perustuu Lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017), joka tuli voimaan 1.1.2018. Tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Tallennettavat tiedot:

 • Henkilötunnus, etunimet, kutsumanimi, sukunimi
 • Oppilaitoksen nimi ja OID-koodi
 • Opiskeluoikeuden alku- ja loppupvm
 • Opiskeluoikeuden tila, pidennetyn oppivelvollisuuden alkupvm
 • Koulutusmoduulin perusteen diaarinumero ja tunniste
 • Toimipisteen nimi ja OID-koodi
 • Tutkinnon suorituskieli ja suoritustyyppi
 • Tutkinnon vahvistuksen pvm, paikkakunta ja myöntäjäorganisaatio
 • Tutkinnon myöntäjän nimi, titteli ja organisaatio

Lisäksi Koskeen tallennetaan erityisiä henkilötietoja esiopetuksen opiskeluoikeuden osalta:

 • Tieto pidennetystä oppivelvollisuudesta
 • Oppilaan saamat laissa säädetyt tukimuodot
 • Oppilasta koskevat erityisen tuen päätösjaksot, joihin liittyy tieto erityisopetuksen toteutuspaikasta sekä jos oppilas opiskelee toiminta-alueittain
 • Tieto oppilaan vammaisuudesta, jos oppilaalla on pidennetyn oppivelvollisuuden päätös ja koulutuksenjärjestäjä on oikeutettu korkeampaan valtionosuusrahoituksen kertoimeen oppilaalle järjestetyn erityisten opetusjärjestelyiden vuoksi.