Yhteistyö huoltajien kanssa

Yhteistyö arjessa

 • Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on lapsen ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen.
 • Yhteistyö alkaa perheen kanssa ensimmäisistä kohtaamisista esimerkiksi vanhempaininfolla tai tutustumiskäynnillä.
 • Tärkeä osa yhteistyötä on päivittäiset kohtaamiset henkilöstön ja huoltajien välillä.
 • Kangasalan esiopetuksessa järjestetään vanhempainiltoja, joissa käydään vuoropuhelua ja käytetään osallistavia menetelmiä.
 • Perheille järjestetään tapahtumia, jotka vahvistavat yhteisöllisyyttä sekä huoltajien osallisuutta esiopetuksen arkeen ja juhlaan.
 • Esiopetusvuoden aikana huoltajilla on oikeus vähintään kahteen henkilökohtaiseen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaa koskevaan keskusteluun lapsen esiopettajan kanssa.
 • Joissakin esiopetusyksiköissä on toiminnassa vanhempainyhdistys tai -toimikunta joko yhteistyössä varhaiskasvatuksen tai koulun kanssa.

Huoltajien mahdollisuudet vaikuttaa

 • Huoltajilla on mahdollisuus vaikuttaa sekä esittää näkemyksiään ja toiveitaan lapsen oppimissuunnitelmakeskusteluiden yhteydessä. Silloin on myös mahdollisuus antaa palautetta ja käydä vuoropuhelua lapsen asioista.
 • Jos joku asia mietityttää huoltajaa, kannattaa asia ottaa puheeksi ryhmän henkilöstön kanssa.
 • Yksiköissä ja ryhmissä voidaan järjestää toimintavuoden aikana erilaisia kyselyitä perheille.
 • Vuosittain kaupungin varhaiskasvatus toteuttaa asiakaskyselyn esiopetuksessa.
 • Asiakaskyselyn sekä lasten ja henkilöstön antaman palautteen pohjalta esiopetuksessa määritellään seuraavan toimintavuoden kehittämiskohteet.