Päätöksenteko

Kangasalan kaupungissa ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jonka jäsenet valitaan kuntavaaleilla neljän vuoden välein. Valtuutettuja Kangasalla valitaan 51. Valtuusto johtaa kaupungin toimintaa hyväksymänsä kaupunkistrategian mukaisesti. Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä valitsee pääsääntöisesti toimielinten jäsenet.

Kangasalan kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginhallitus johtaa ja kehittää strategista suunnittelua ohjaamalla ja yhteensovittamalla organisaation toimintaa kaupunkistrategian mukaisesti. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Tarkastuslautakunnan asettaa valtuusto hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.

Lautakunnat (4) ja Kangasalan Vesi -liikelaitoksen johtokunta ovat kaupunginhallituksen alaisia toimielimiä, jotka hoitavat kukin omaan toimialaansa kuuluvia tehtäviä.

Kaupungissa vaikuttamistoimieliminä ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto.

Kaupunginjohtaja on valtuuston valitsema kaupungin ylin viranhaltija. Kaupunginjohtaja vastaa kaupungin johtamisesta, taloudesta ja toiminnan ohjauksesta hallintosäännön asettamissa rajoissa. Kaupunginjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Hallintosäännössä määrätään toimielinten ja ylimpien viranhaltijoiden toimivallasta, päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, toimivallasta henkilöstöasioissa, kaupungin taloudesta ja riskienhallinnasta sekä hallinnon ja talouden tarkastuksesta.

Hallintosäännön ohella kaupungin toimintoja ohjataan Kangasalan valtuuston työjärjestys 20.4.2020 alkaen.  Valtuuston työjärjestys 1.8.2021 alkaen

Hallintosääntö muutettu 20.4.2020 voimaan 20.4.2020     
Hallintosääntö muutettu 14.6.2021 voimaan 1.8.2021

Palkkiosääntö, voimassa oleva
Palkkiosääntö voimaan 1.8..2021