Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyö

Yhteistyö arjessa

 • Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on lapsen ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen.
 • Yhteistyö alkaa perheen kanssa ensimmäisistä kohtaamisista esimerkiksi puhelinkeskusteluista, aloituskeskusteluista ja tutustumiskäynneistä.
 • Tärkeä osa yhteistyötä on päivittäiset kohtaamiset henkilöstön ja huoltajien välillä.
 • Kangasalan varhaiskasvatuksessa järjestetään vanhempainiltoja, joissa käydään vuoropuhelua ja käytetään osallistavia menetelmiä.
 • Perheille järjestetään tapahtumia, jotka vahvistavat yhteisöllisyyttä sekä huoltajien osallisuutta varhaiskasvatuksen arkeen ja juhlaan.
 • Joissakin varhaiskasvatusyksiköissä on toiminnassa vanhempainyhdistys tai -toimikunta. Yksikön johtajalta saa tukea, mikäli vanhemmat haluavat sellaisen perustaa.

Huoltajien mahdollisuudet vaikuttaa

 • Aloituskeskustelussa huoltajilla on mahdollisuus esittää näkemyksiään ja toiveitaan varhaiskasvatukselle.
 • Jos joku asia mietityttää huoltajaa, kannattaa asia ottaa puheeksi ryhmän henkilöstön kanssa.
 • Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelussa huoltajilla on mahdollisuus antaa palautetta ja käydä vuoropuhelua lapsen asioista.
 • Yksiköissä ja ryhmissä voidaan järjestää toimintavuoden aikana erilaisia kyselyitä perheille.
 • Vuosittain kaupungin varhaiskasvatus toteuttaa asiakaskyselyn niin kaupungin varhaiskasvatuksessa kuin yksityisessä varhaiskasvatuksessa.
 • Asiakaskyselyn sekä lasten ja henkilöstön antaman palautteen pohjalta varhaiskasvatuksessa määritellään seuraavan toimintavuoden kehittämiskohteet.
 • Kysy neuvoa sosiaaliasiavastaavalta
 • Muistutuksen tekeminen varhaiskasvatuksessa