Hankkeet

Kangasalan varhaiskasvatus on aktiivinen pedagogisen toiminnan kehittäjä. Varhaiskasvatuksen kehittämisen lähtökohtana on varhaiskasvatuslaki ja toimintaa ohjaavat suunnitelmat – varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma. Käynnissä olevilla kehittämishankkeilla vahvistetaan, luodaan ja juurrutetaan pedagogisia toimintatapoja.

Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä kaupungin perus- ja lukio-opetuksen kanssa sekä seutukunnallisesti. Muita yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi alueen oppilaitokset.

 

Käynnissä olevat hankkeet:

 

Valtion erityisavustus koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa vuosille 2021-2022

Hanke on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta käynnistynyt joulukuussa 2021, ja jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa tukitoimia niiden lasten kohdalla, joiden tuen tarve on kasvanut tai joiden tuen tarpeeseen ei ole pystytty korona-aikana vastaamaan. Toisena hankkeen tavoitteena on tehostaa Suomi toisena-kielenä opetusta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjessa. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

 

e-linnusta digikotkaan- innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen Kangasalan varhaiskasvatuksessa 

Hanke on käynnistynyt marraskuussa 2021 ja jatkuu 31.7.2023 asti.

Hankkeen tavoitteena on Kangasalan varhaiskasvatuksen digitalisaation kokonaisvaltainen edistäminen sekä varhaiskasvatuksen digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen kehittäminen varhaiskasvatuksen, kodin ja yhteistyötahojen yhteistyön välineenä luoden uusia toimintamalleja. Hanke on Opetushallituksen rahoittama.

 

Varhaiskasvatuksen tuen ja inkluusion kehittämishanke, seutukunnallinen VINK-hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke on käynnistynyt elokuussa 2021 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun.

Hankkeen tavoitteena on kehittää seutukunnallisesti varhaiskasvatuksen tuen ja inkluusion käytänteitä, jotka palvelevat erikokoisia kuntia ja takaavat kaikissa kunnissa tasa-arvoisesti lähipalveluna laadukkaan ja oikea-aikaisen tuen sekä pysyvyyttä lapsille ja perheille.

 

Tukea lapselle digistä

Hanke käynnistyy 1.10.2022 ja jatkuu 31.7.2024 asti.

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia digitaalisia työtapoja ja pedagogisia käytäntöjä tuen ajantasaisen tiedon dokumentoimiseen. lapsen tuen järjestämistä kehitetään edistämällä digitaalisten etäyhteyksien käyttöä.  Tavoitteena on myös tukea lapsen psyykkistä hyvinvointia digitaalisia oppimisympäristöjä ja materiaaleja kehittäen sekä hyödyntäen. 

Hanke on Opetushallituksen rahoittama.

 

Varhaiskasvatuslain toimeenpano 08/2022 

Hanke käynnistyy 1.8.2022, ja jatkuu 31.12.2023 asti, ja se on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Hankkeen tavoitteena on varhaiskasvatuksen tuen uudistuksen ja varhaiskasvatuslain muutosten toimeenpano. Inkluusio juurtuu rakenteisiin ja lapsen saama tuki toteutuu inkluusioperiaatteiden mukaisesti. 

 

Johtamiskäytänteiden ja -rakenteiden kehittäminen Kangasalan varhaiskasvatuksessa 

Hankeaika on 1.9.2022- 31.12.2023.

Opetus- ja kulttuurinministeriön rahoittaman hankkeen aikana kehitetään ja uudistetaan johtamiskäytänteitä ja -rakenteita Kangasalan varhaiskasvatuksessa. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

 

Uudet lukutaidot käyttöön

Hanke käynnistyy loppuvuoden 2022 aikana ja päättyy 31.12.2023.

Hankkeen aikana otetaan käyttöön Digitaalisen osaamisen polkuja -materiaali, ja se juurrutetaan varhaiskasvatuksen arkeen. Myös medialukutaitoa ja media- ja digiturvataitojen osaamista vahvistetaan. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.