Hankkeet

Kangasalan varhaiskasvatus on aktiivinen pedagogisen toiminnan kehittäjä. Varhaiskasvatuksen kehittämisen lähtökohtana on varhaiskasvatuslaki ja toimintaa ohjaavat suunnitelmat – varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma. Käynnissä olevilla kehittämishankkeilla vahvistetaan, luodaan ja juurrutetaan pedagogisia toimintatapoja.

Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä kaupungin perus- ja lukio-opetuksen kanssa sekä seutukunnallisesti. Muita yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi alueen oppilaitokset.

 

Käynnissä olevat hankkeet:

 

e-linnusta digikotkaan- innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen Kangasalan varhaiskasvatuksessa 

Hanke on käynnistynyt marraskuussa 2021 ja jatkuu 31.7.2023 asti.

Hankkeen tavoitteena on Kangasalan varhaiskasvatuksen digitalisaation kokonaisvaltainen edistäminen sekä varhaiskasvatuksen digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen kehittäminen varhaiskasvatuksen, kodin ja yhteistyötahojen yhteistyön välineenä luoden uusia toimintamalleja. Hanke on Opetushallituksen rahoittama.

 

Varhaiskasvatuksen tuen ja inkluusion kehittämishanke, seutukunnallinen VINK-hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke on käynnistynyt elokuussa 2021 ja jatkuu kesään 2023 asti.

Hankkeen tavoitteena on kehittää seutukunnallisesti varhaiskasvatuksen tuen ja inkluusion käytänteitä, jotka palvelevat erikokoisia kuntia ja takaavat kaikissa kunnissa tasa-arvoisesti lähipalveluna laadukkaan ja oikea-aikaisen tuen sekä pysyvyyttä lapsille ja perheille.

 

Varhaiskasvatuslain toimeenpano 08/2022 

Hankeaika on 1.8.2022- 31.12.2023, ja se on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Hankkeen tavoitteena on varhaiskasvatuksen tuen uudistuksen ja varhaiskasvatuslain muutosten toimeenpano. Inkluusio juurtuu rakenteisiin ja lapsen saama tuki toteutuu inkluusioperiaatteiden mukaisesti. 

 

Johtamiskäytänteiden ja -rakenteiden kehittäminen Kangasalan varhaiskasvatuksessa 

Hankeaika on 1.9.2022- 31.12.2023.

Opetus- ja kulttuurinministeriön rahoittaman hankkeen aikana kehitetään ja uudistetaan johtamiskäytänteitä ja -rakenteita Kangasalan varhaiskasvatuksessa. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

 

Uudet lukutaidot käyttöön

Hanke käynnistyi 10.10.2022 ja päättyy 31.12.2023.

Hankkeen aikana otetaan käyttöön Digitaalisen osaamisen polkuja -materiaali, ja se juurrutetaan varhaiskasvatuksen arkeen. Myös medialukutaitoa ja media- ja digiturvataitojen osaamista vahvistetaan. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

 

Tukea lapselle digistä

Hanke on käynnistynyt tammikuussa 2023 ja jatkuu 31.7.2024 asti.

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia digitaalisia työtapoja ja pedagogisia käytäntöjä tuen ajantasaisen tiedon dokumentoimiseen. lapsen tuen järjestämistä kehitetään edistämällä digitaalisten etäyhteyksien käyttöä. Tavoitteena on myös tukea lapsen psyykkistä hyvinvointia digitaalisia oppimisympäristöjä ja materiaaleja kehittäen sekä hyödyntäen.  Hanke on Opetushallituksen rahoittama.

 

Avoimen varhaiskasvatuksen kehittäminen Kangasalla

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke on käynnistynyt 1.2.2023 ja jatkuu 31.8.2023 asti. Hankkeen avulla kehitetään avointa varhaiskasvatusta Kangasalla, ja edistetään lapsiperheiden tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.