Hankkeet

Kangasalan varhaiskasvatus on aktiivinen kasvatuksellisen ja pedagogisen toiminnan kehittäjä. Varhaiskasvatuksen kehittämisen lähtökohtana on voimassa olevat esiopetuksen opetussuunnitelma, varhaiskasvatussuunnitelma ja varhaiskasvatuslaki. Käynnissä olevilla kehittämishankkeilla vahvistetaan, luodaan ja juurrutetaan pedagogisia toimintatapoja.

Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä kaupunkimme perus- ja lukio-opetuksen kanssa sekä seutukunnallisesti. Muita yhteistyökumppaneinamme ovat esimerkiksi alueen oppilaitokset.

Käynnissä olevat hankkeet:

 

Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2020-2021.

Syksyllä 2020 Kangasalan varhaiskasvatus sai Opetushallitukselta erityisavuksen 

Erityisavustuksen tavoitteena on:

1. Varhaiskasvatuksen tukitoimien tehostaminen ja tuen järjestäminen

Poikkeusolot ovat vaikuttaneet merkittävästi perheiden hyvinvointiin monella eri osa-alueella. Korona aikana on perheiden ollut vaikea löytää heidän tarpeitaan vastaavia palveluita. Hankkeen aikana on tarkoitus luoda uusia helposti löydettäviä toimintatapoja.

2. Varhaiskasvatuksen digitoimintakulttuurin edistäminen henkilöstön osaamista kehittämällä

Kangasalan varhaiskasvatuksen digitaalisen toimintaympäristön kehittämisen tavoitteena on tuottaa lasten, perheiden ja henkilöstön väliseen yhteydenpitoon sekä etävarhaiskasvatuksen toteuttamiseen uusia toimintatapoja ja taitoja. Tarkoitus on varmistaa kaikissa tilanteissa yhdenvertainen ja tasa-arvoinen varhaiskasvatuksen toteutus sekä yhteydenpidon toimivuus, erityisesti tukea tarvitsevien lasten perheisiin.

 

Päättyneet hankkeet

 

”Pienet linnut iloisesti liikkeelle Kangasalla”-hanke

Kangasalan varhaiskasvatuksen liikuntahanke, joka kesti viisi vuotta. Hankkeen tavoitteena oli lasten liikunnan ja aktiivisuuden lisääminen.

Keskeisenä tavoitteena hankkeessa oli

  • Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittäminen liikunnallisemmaksi niin, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua
  • Liikunta yhteistyössä huoltajien kanssa; edistää perheliikuntaa, osallistavat perheliikuntatilaisuudet, huoltajien tietoisuuden lisääminen liikunnan merkityksestä.
  • Mahdollistaa lasten omaehtoisen liikunnan lisääminen fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaisesti
  • Monipuoliset ja houkuttelevat oppimisympäristöt; sekä ulkotilat että yksikön lähiympäristö

 

Ilolla ja osallisuudella kohti tulevaa-hanke

Hanke toteutettiin toimintavuosina 2018-2020.

Hankkeen tarkoituksena oli

  • Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa.
  • Muokata kaupunkimme iäkkäämpien päiväkotien oppimisympäristöjä vastaamaan tämän päivän tarpeisiin.
  • Järjestää tiloja niin, että ne innostavat lapsia leikkimään, liikkumaan ja luovaan toimintaan.
  • Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja pedagoginen dokumentointi.

Tätä hanketta voit seurata blogista

https://ilollajaosallisuudella.blogspot.com/