Hankkeet

Kangasalan varhaiskasvatuksessa kehitetään aktiivisesti pedagogista toimintaa. Varhaiskasvatuksen kehittämisen lähtökohtana on varhaiskasvatuslaki ja toimintaa ohjaavat suunnitelmat – varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma. Käynnissä olevilla kehittämishankkeilla vahvistetaan, juurrutetaan ja luodaan uusia pedagogisia toimintatapoja.

Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä kaupungin perus- ja lukio-opetuksen kanssa sekä seutukunnallisesti. Muita yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi alueen oppilaitokset.

 

Käynnissä olevat hankkeet:

 

Varhaiskasvatuslain toimeenpano 08/2022 

Hanke on alkanut 1.8.2022 ja jatkuu kesään 2024 asti. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Hankkeen tavoitteena on varhaiskasvatuksen tuen uudistuksen ja varhaiskasvatuslain muutosten toimeenpano. Inkluusio juurtuu rakenteisiin ja lapsen saama tuki toteutuu inkluusioperiaatteiden mukaisesti. 

 

Uudet lukutaidot käyttöön

Hanke käynnistyi 10.10.2022 ja päättyy 31.5.2024.

Hankkeen aikana otetaan käyttöön Digitaalisen osaamisen polkuja -materiaali, ja se juurrutetaan varhaiskasvatuksen arkeen. Myös medialukutaitoa ja media- ja digiturvataitojen osaamista vahvistetaan. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

 

Varhaiskasvatukseen on julkaistu kehyskuntien yhteinen digisivusto henkilöstön ja kotien digioppimisen tueksi. Kehyskuntadigi-sivustolta löytyy vinkkejä lasten kanssa käytettäväksi digitaaliseen osaamiseen, medialukutaitoon ja ohjelmointiosaamiseen. Sivusto on jaettu varhaiskasvatuksessa ja kotona käytettäviin materiaaleihin. 

KEHYSDIGI (google.com)

 

Tukea lapselle digistä

Hanke on käynnistynyt tammikuussa 2023 ja jatkuu 31.7.2024 asti.

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia digitaalisia työtapoja ja pedagogisia käytäntöjä tuen ajantasaisen tiedon dokumentoimiseen.  Lapsen tuen järjestämistä kehitetään edistämällä digitaalisten etäyhteyksien käyttöä. Tavoitteena on myös tukea lapsen psyykkistä hyvinvointia digitaalisia oppimisympäristöjä ja materiaaleja kehittäen sekä hyödyntäen.  Hanke on Opetushallituksen rahoittama.