Hankkeet

Kangasalan varhaiskasvatus on aktiivinen pedagogisen toiminnan kehittäjä. Varhaiskasvatuksen kehittämisen lähtökohtana on  toimintaa ohjaavat suunnitelmat –  esiopetuksen opetussuunnitelma, varhaiskasvatussuunnitelma ja varhaiskasvatuslaki. Käynnissä olevilla kehittämishankkeilla vahvistetaan, luodaan ja juurrutetaan pedagogisia toimintatapoja.

Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä kaupunkimme perus- ja lukio-opetuksen kanssa sekä seutukunnallisesti. Muita yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi alueen oppilaitokset.

 

Käynnissä olevat hankkeet:

 

Valtion erityisavustus koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa vuosille 2021-2022

Hanke on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta käynnistynyt joulukuussa 2021, ja jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa tukitoimia niiden lasten kohdalla, joiden tuen tarve on kasvanut tai joiden tuen tarpeeseen ei ole pystytty korona-aikana vastaamaan. Toisena hankkeen tavoitteena on tehostaa Suomi toisena-kielenä opetusta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjessa.

 

e-linnusta digikotkaan- innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen Kangasalan varhaiskasvatuksessa 

Hanke on käynnistynyt marraskuussa 2021 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun.

Hankkeen tavoitteena on Kangasalan varhaiskasvatuksen digitalisaation kokonaisvaltainen edistäminen sekä varhaiskasvatuksen digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen kehittäminen varhaiskasvatuksen, kodin ja yhteistyötahojen yhteistyön välineenä luoden uusia toimintamalleja.

 

Varhaiskasvatuksen tuen ja inkluusion kehittämishanke, seutukunnallinen VINK-hanke

Hanke on käynnistynyt elokuussa 2021 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun.

Hankkeen tavoitteena on kehittää seutukunnallisesti varhaiskasvatuksen tuen ja inkluusion käytänteitä, jotka palvelevat erikokoisia kuntia ja takaavat kaikissa kunnissa tasa-arvoisesti lähipalveluna laadukkaan ja oikea-aikaisen tuen sekä pysyvyyttä lapsille ja perheille.

 

 

Päättyneet hankkeet

 

Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2020-2021.

Hanke päättyi 31.12.2021.

Erityisavustuksen tavoitteena varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa oli:

1. Tukitoimien tehostaminen ja tuen järjestäminen

Hankkeen aikana rakennettiin ja julkaistiin Kangasalan sähköinen perhekeskus. Linkki sähköiseen perhekeskukseen.

 2. Digitoimintakulttuurin edistäminen henkilöstön osaamista kehittämällä

Hankkeen aikana kehitettiin lasten, perheiden ja henkilöstön välistä yhteydenpitoa digitaalisin välinein sekä uusia toimintatapoja ja taitoja etävarhaiskasvatuksen toteuttamiseen.

 

”Pienet linnut iloisesti liikkeelle Kangasalla”-hanke

Kangasalan varhaiskasvatuksen liikuntahanke, joka kesti viisi vuotta. Hankkeen tavoitteena oli lasten liikunnan ja aktiivisuuden lisääminen. Hanke päättyi maaliskuussa 2021.