Hankkeet

Kangasalan varhaiskasvatus on aktiivinen kasvatuksellisen ja pedagogisen toiminnan kehittäjä. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä kaupunkimme perus- ja lukio-opetuksen kanssa sekä seutukunnallisesti. Yhteistyökumppaneinamme ovat esimerkiksi alueen oppilaitokset.

Kangasalan varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä käynnissä lasten liikunnan aktiivisuuden lisäämiseen liittyvä hanke. Meneillä on viides liikuntahankevuosi. ”Pienet linnut iloisesti liikkeelle Kangasalla”-hankkeen keskeisenä tavoitteena on

  • Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittäminen liikunnallisemmaksi niin, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua
  • Liikunta yhteistyössä huoltajien kanssa; edistää perheliikuntaa, osallistavat perheliikuntatilaisuudet, huoltajien tietoisuuden lisääminen liikunnan merkityksestä.
  • Mahdollistaa lasten omaehtoisen liikunnan lisääminen fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaisesti
  • Monipuoliset ja houkuttelevat oppimisympäristöt; sekä ulkotilat että yksikön lähiympäristö

Toimintavuonna 2018-2019 käynnistyi Ilolla ja osallisuudella kohti tulevaa-hanke. Hankkeen tarkoituksena on innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa. Hankkeen tavoitteena on muokata kaupunkimme iäkkäämpien päiväkotien oppimisympäristöjä vastaamaan tämän päivän tarpeisiin. Tilojen tulee innostaa lapsia leikkimään, liikkumaan ja luovaan toimintaan. Hankkeen toisena tavoitteena on digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja pedagoginen dokumentointi.

Tätä hanketta voit seurata blogista

https://ilollajaosallisuudella.blogspot.com/

Vuonna 2020 syksyllä Kangasalan varhaiskasvatus sai Opetushallitukselta erityisavuksen Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2020-2021.

Erityisavustuksen tavoitteena on:

1. Varhaiskasvatuksen tukitoimien tehostaminen ja tuen järjestäminen

Poikkeusolot ovat vaikuttaneet merkittävästi perheiden hyvinvointiin monella eri osa-alueella. Korona aikana on perheiden ollut vaikea löytää heidän tarpeitaan vastaavia palveluita. Hankkeen aikana on tarkoitus luoda uusia helposti löydettäviä toimintatapoja.

2. Varhaiskasvatuksen digitoimintakulttuurin edistäminen henkilöstön osaamista kehittämällä

Kangasalan varhaiskasvatuksen digitaalisen toimintaympäristön kehittämisen tavoitteena on tuottaa lasten, perheiden ja henkilöstön väliseen yhteydenpitoon sekä etävarhaiskasvatuksen toteuttamiseen uusia toimintatapoja ja taitoja. Tarkoitus on varmistaa kaikissa tilanteissa yhdenvertainen ja tasa-arvoinen varhaiskasvatuksen toteutus sekä yhteydenpidon toimivuus, erityisesti tukea tarvitsevien lasten perheisiin.