Jätteet ja jätehuolto

Kiinteistön jätehuolto
Jätehuollon järjestämisestä Kangasalan kaupungin alueella huolehtii Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Lisätietoa jätteiden lajittelusta, keräyksestä ja jätteenkäsittelykeskuksista löytyy Pirkanmaan Jätehuollon verkkosivuilta.

 

Jätevesilietteiden tyhjennykset tilataan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalvelusta, puh. (03) 240 5010. Tyhjennyksen voi tilata myös sähköpostitse: liete(at)pjhoy. Kirjoita viestin otsikkokenttään TILAUS.

 

Liittyminen jätehuoltoon
Kiinteistöjen on jätelain mukaan liityttävä kaupungin järjestämään jätteen kuljetukseen. Vapautukset järjestetystä jätteenkuljetuksesta eivät ole mahdollisia. Mikäli kiinteistöllä syntyvä jätemäärä on poikkeuksellisen vähäinen ja kiinteistön biojäte kompostoidaan, kiinteistön jäteastian tyhjennysvälille voidaan hakea pidennystä. Hakemukset käsittelee alueellinen jätehuoltolautakunta.

Jätehuoltolautakunta voi myös perustellusta syystä kohtuullistaa kiinteistön jätemaksua. Lomakkeet ja lisätietoa mm. jätemaksun kohtuullistamisen periaatteista löytyvät alueellisen jätehuoltolautakunnan verkkosivuilta.

 

Jätteiden keräys

Kangasalla sijaitsevat aluejätepisteet, ekopisteet (kierrätyspisteet) ja jäteasemat löydät kierrätys.info-sivulta.

Kangasalan jäteasema sijaitsee paloaseman yhteydessä osoitteessa Kaarina Maununtyttären tie 6. Asema on avoinna tiistaista perjantaihin klo 14.00-18.00 ja lauantaisin klo 10.00-14.00. Sunnuntaisin ja maanantaisin asema on suljettu.

Kuhmalahden jäteasema sijaitsee osoitteessa Taidetie 6. Asema on avoinna lauantaisin klo 10.00-14.00.

 

Roskaaminen
Ympäristönsuojeluyksikkö valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista, kuten jätehuollon järjestämistä ja roskaamisasioita. Ympäristönsuojeluyksikkö ohjaa ja neuvoo jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä.