Kulttuurikasvatussuunnitelma

Kangasalan kulttuurikasvatussuunnitelma ”Kulttuuripyräys” on osa kaupungin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion
opetussuunnitelmia. Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa sovittua aihetta käsitellään usean eri oppiaineen näkökulmasta.

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on taata lapsille ja nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet kulttuurikasvatukseen. Kulttuurikasvatus integroituu laajasti eri oppimiskokonaisuuksiin ja yksiköiden toimintakulttuuriin, mutta sen tavoitteellistaminen ja suunnitelmallisuus ovat tärkeässä roolissa, jotta jokainen lapsi ja nuori pääsisi osalliseksi kulttuurikasvatuksesta. Kulttuurikasvatussuunnitelman sisältö on rakennettu sellaiseksi, että se täydentyy ja muokkautuu resurssien, tarjonnan ja palautteen perusteella.

 

Kulttuurikasvatussuunnitelman sisältö

 

Varhaiskasvatus

Alle 3-vuotiaat: Musiikki / Kuvataide / Sanataide vaihtuen lukuvuosisuunnitelman mukaan.

4-vuotiaat: Nukketeatteri

5-vuotiaat: Esittävä taide / konsertti

6-vuotiaat: Esittävä taide / tanssi

 

Perusopetus

1. vuosiluokka: toiminnallinen museovierailu ja kirjastovierailu ”Tervetuloa kirjastoon!”

2. vuosiluokka: kuvataide (sarjakuva)

3. vuosiluokka: kotiseutu

4. vuosiluokka: sirkustaide & toiminnallinen kirjastovierailu ”Miten löytää?”

5. vuosiluokka: esittävä taide / musiikki

6. vuosiluokka: esittävä taide / teatteri

7. vuosiluokka: elokuva ja mediakasvatus

8. vuosiluokka: musiikki / ulkoilma festivaali

9. vuosiluokka: kotimainen kirjallisuus ja draama

10. vuosiluokka: mediakasvatus / musiikki / kotimainen kirjallisuus ja draama vaihtuen lukuvuosisuunnitelman mukaan.

 

Lukio

1. Vuosikurssi: Kuvataide ja tiedonhaku

2. Vuosikurssi: Näyttämötaide