Kulttuurikasvatussuunnitelma

Kangasalan kulttuurikasvatussuunnitelma ”Kulttuuripyräys” on osa kaupungin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmia. Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa sovittua aihetta käsitellään usean eri oppiaineen näkökulmasta.

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on taata lapsille ja nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet kulttuurikasvatukseen. Kulttuurikasvatus integroituu laajasti eri oppimiskokonaisuuksiin ja yksiköiden toimintakulttuuriin, mutta sen tavoitteellistaminen ja suunnitelmallisuus ovat tärkeässä roolissa, jotta jokainen lapsi ja nuori pääsisi osalliseksi kulttuurikasvatuksesta. Kulttuurikasvatussuunnitelman sisältö on rakennettu sellaiseksi, että se täydentyy ja muokkautuu resurssien, tarjonnan ja palautteen perusteella.

 

Kulttuurikasvatussuunnitelman sisältö

 

Varhaiskasvatus

Alle 3-vuotiaat: Musiikki / Kuvataide / Sanataide vaihtuen lukuvuosisuunnitelman mukaan.

4-vuotiaat: Nukketeatteri

5-vuotiaat: Esittävä taide / konsertti

6-vuotiaat: Esittävä taide / tanssi

 

Perusopetus

1. vuosiluokka: toiminnallinen museovierailu ja kirjastovierailu ”Tervetuloa kirjastoon!”

2. vuosiluokka: ympäristötaide

3. vuosiluokka: kotiseutu

4. vuosiluokka: sirkustaide & toiminnallinen kirjastovierailu ”Miten löytää?”

5. vuosiluokka: esittävä taide / musiikki

6. vuosiluokka: esittävä taide / teatteri

7. vuosiluokka: elokuva ja mediakasvatus

8. vuosiluokka: musiikki / ulkoilma festivaali

9. vuosiluokka: kotimainen kirjallisuus ja draama

 

Lukio

1. Vuosikurssi: Kuvataide ja tiedonhaku

2. Vuosikurssi: Näyttämötaide

 

Kulttuurikasvatussuunnitelman palautelomake

Tällä lomakkeella voit jättää palautetta tai kehitysehdotuksen Kangasalan kulttuurikasvatussuunnitelman sisällöstä, toteutuksesta tai mistä tahansa muusta toimintaan liittyvästä.

  • Voit valita, haluatko jättää palautetta yleisesti tai valita tietyn kulttuurikasvatussuunnitelman sisällön jolle haluat antaa palautetta
  • Voit halutessasi jättää yhteystietosi yhteydenottoa varten.