Seutumuseohanke

Seutumuseohankkeessa kunnille on palkattu yhteinen seutumuseotutkija, joka tarjoaa museoammatillista osaamista kuntien paikallismuseoille sekä kulttuuriperintötyöhön.

Seutumuseotyössä on edistetty ja kehitetty museo- ja näyttelytoimintaa, museoiden kokoelmatyötä sekä tuotettu pedagogisia sisältöjä ja perinnereittejä ja -oppaita. Työtä on tehty tiiviissä yhteistyössä kuntien sivistys- ja kulttuuripalveluiden edustajien, maakunnallisten kulttuuriperintötoimijoiden ja paikallisten museoiden kanssa sekä välitetty maakuntamuseon asiantuntemusta paikallisiin tarpeisiin.

Seutumuseotutkijan työtä ohjaa Pirkanmaan maakuntamuseon maakuntamuseotutkija ja tukena on Tampereen kaupungin museoiden ammattilaisten verkosto.

Rahoitus

Seutumuseokauden 2022–2023 rahoittavat toimintaan osallistuvat kunnat Kangasala, Lempäälä, Orivesi, Pirkkala, Tampere ja Ylöjärvi tasavertaisin panostuksin. Tampereen kaupunki toimii työnantajana ja tarjoaa työtilat sekä museoammatillisen tuen. Yhdistysomisteisten paikallismuseoiden kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että kunta voi rahoittaa oman kuntansa kotiseutuyhdistykselle museoammattilaisen palveluita siten, ettei tästä koidu yhdistykselle kustannuksia. Toteutuvat projektit neuvotellaan tällöin aina sekä kunnan että yhdistyksen kanssa yhdessä.

Seutumuseohanke Kangasalla

Seutumuseotutkija on toteuttanut Kangasalle kuntakohtaisina hankkeina pedagogisia hankkeita, työpajoja sekä näyttelyprojekteja.

2018 

  • Kulttuuriperintöaineistojen paketti kouluille ja opettajien koulutus aineistojen käyttöön
  • Kulttuuri- ja hyvinvointitori sekä väritystehtävä Kangasalan museoista

2019

2020

  • Harjujen huminaa- valokuvia ja tarinoita Kangasalan näkötorneista
  • Kuhmalahden kotiseutumuseon luhtitilan inventointi
  • Aloiteltiin Urkutehtaan kokoelman inventointia

2021

  • Yli 150 vuotta urkuja Kangasalla – Vinkkelipukista äänikertamalleihin​ -näyttely Kangasala-talon 2. krs. 5.5.–21.6.2021

2022

  • Kangasalan 3.luokkalaisten pedagoginen paketti Kangasalan urkutehtaan historiasta

2023

  • Kangasalan urkutehtaan näyttelysalkku