Kangasalan julkiset taideteokset

Kangasalan julkisen taiteen kentällä nähdään tunnettujen pitkänlinjan taiteilijoiden sekä uusien nousevien kykyjen teoksia. Julkista taidetta on sijoitettu ulkotiloihin ja puolijulkisten rakennusten sisätiloihin, kuten päiväkoteihin ja kouluihin. Rakennettuun ympäristöön sijoitettu taide tuo piristyksen kaupunkikuvaan, kun taas ympäristötaide kutsuu tarkastelemaan ympäristöä uudella tavalla.

Kangasalan kaupungin taidekokoelma verkossa
Vuonna 2023 valmistuvat Lumoava Kangasala -ohjelman ensimmäiset tilatut julkiset taideteokset. Tutustu taideteoksiin Taide.Art -verkkosivuilla.

Lumoava Kangasala -ympäristö- ja taideohjelman toimenpidesuunnitelmasta löydät lisää tietoa ohjelman toiminnasta sekä tulossa olevista taidehankkeista.

Julkisen taiteen hankkiminen

Julkisen taiteen hankkimisen tavoitteena on lisätä kaupunkiympäristön viihtyvyyttä. Lumoava Kangasala -ympäristö- ja taideohjelman keskeinen ajatus on, että asumismukavuutta ja asukkaiden hyvinvointia voidaan edistää laadukkailla ja elämyksiä tuottavilla arkiympäristöillä. Pysyvillä taideteoksilla vahvistetaan alueen omaa identiteettiä ja tehdään paikkaan liittyvät muistot ja tarinat näkyviksi.

Julkista taidetta hankitaan suorien tilausten, erilaisten taidekilpailujen ja portfoliohakujen kautta. Ympäristö- ja taidetyöryhmä vastaa teosten hankintatavasta, valiten kohteeseen parhaiten soveltuvan ja kustannustehokkaimman mallin. Kangasalan kaupungin ympäristö- ja taideohjelma antaa päämääriä ja toimintamalleja taidehankkeille. Kaupunkilaisten ja käyttäjien osallistaminen kuuluu olennaisesti hankintaprosessiin.

Julkisen taiteen rahoittaminen Kangasalla

Kangasalla julkista taidetta rahoitetaan Lumoava Kangasala -ohjelman mukaisesti. Yksi rahoittamisen malli on prosenttiperiaate, joka tarkoittaa, että n. 1 % julkisen rakentamisen ja peruskorjauksen kustannuksista käytetään taiteeseen. Toinen rahoitustapa ovat lumovoimamaksut, jotka koskevat kaupungin luovuttamia yhtiömuotoisia asuintontteja. Lumovoimamaksu on 2 % tontin rakennusoikeuden hinnasta, ja sitä hyödynnetään tällä hetkellä Lamminrahkan alueella. Itsenäiset taidehankkeet, apurahat ja avustukset toimivat myös rahoittajina.

Julkisten taideteosten kustannukset koostuvat teoksen suunnittelusta ja valmistuksesta, teoksen materiaali- ja toteutuskuluista, taidehankkeen koordinoinnista, teoksen ja valaistuksen asennuksesta sekä huollosta. Kustannukset jakautuvat eri tavoin riippuen teoksen valmistustekniikasta.