Jatkuvan haun tontit

Sivulla ilmoitetaan jatkuvaan hakuun vapautuneet tontit.
Tontteja pääsee hakemaan sivulla olevalla hakulomakkeella.

Jatkuva haku on kaikille avoin ilman rajoituksia, ja tontti varataan ensiksi hakemuksensa jättäneelle.
Jos tonttiin kohdistuvien hakemusten saapumisjärjestystä ei varmasti voida
osoittaa, arvotaan tontti hakijoiden kesken.

Tontti varataan / vuokrataan vain sitä hakeneille: tontin vuokraaja ei voi
vaihtua eikä uutta vuokraajaa voi tulla hakeneiden lisäksi. Tämä kannattaa
ottaa huomioon rahoitusta, vuokraoikeuden kirjausta tms. haettaessa.

Tontin varausmaksu on 500 euroa. Sitä ei palauteta varauksen peruuntuessa, eikä
hyvitetä tontin vuosivuokrassa.

Kaupunkipientalotontit

Keskusta

Kortteli Tontti Osoite Pinta-ala m² Rak.oik. k-m² Vuokra €/v Ostohinta
114f 2 Niilo Hakolan raitti 4 287 230 4362

Lisätietoja alueesta ja tonteista Keskustan Urheilutie – Kangasala

 

Vatiala

Kortteli Tontti Alustava osoite Pinta-ala m² Rak.oik. k-m² Vuokra €/v Osto-hinta €*
1218 1 Liuskekuja 11 268 214 3000 60 000

* Vuokralaisella on oikeus ostaa vuokra-alue sen jälkeen, kun vuokrasopimuksen mukainen rakentamisvelvoite ja muut sopimusehdot on täytetty. Vuokranantaja määrittelee kauppahinnan. Kolmen vuoden ajan vuokra-ajan alusta lukien myyntihinta on kuitenkin (katso taulukko) euroa. Vuokralaisen on käytettävä osto-oikeuttaan viisitoista (15) vuotta ennen vuokrakauden päättymistä, muutoin oikeus raukeaa.

 

Lisätietoja alueesta ja tonteista Vatialan kaupunkipientaloalue – Kangasala

Omakotitalotontit

Kuhmalahti

Kortteli / Tontti
Osoite
Pinta-ala m²
Kerrosluku
Rakennusoikeus
krs-m²
Myyntihinta €
2/2 Haavelinnantie 3 1992 Iu2/3 250 + 60 VARATTU
2/3 Haavelinnantie 5 1961 Iu2/3 250 + 60 VARATTU
2/4 Haavelinnantie 7 2023 Iu2/3 250 + 60 500
5/1 Haavelinnantie 6 1991 Iu2/3 250 + 60 500
5/2 Haavelinnantie 4 1732 Iu2/3 250 + 60 500
6/3 Haavelinnantie 12 2068 Iu2/3 250 + 60 500

Lisätietoja alueesta ja tonteista Kuhmalahti -vapaita tontteja! – Kangasala

Sahalahti

Kortteli / tontti
Osoite
Pinta-ala m²
Kerrosluku
Rakennusoikeus krs-m²
Myyntihinta €
73a/2 Haavikontie 2a 1292 I 200 + 60 5 000
73a/3 Haavikontie 2b 1344 I 200 + 60 5 000
73a/5 Haavikontie 4b 1632 I 200 + 60 5 000

 

Kortteli / tontti
Osoite
Pinta-ala m²
Kerrosluku
Rakennusoikeus krs-m²
Myyntihinta €
68/3 Paatialantie 17 1339 I ½ 267 5 000
68/4 Paatialantie 19 1519 I ½ 303 5 000
68/5 Paatialantie 21 1306 I ½ 261 5 000

 

Kortteli / tontti
Osoite
Pinta-ala m²
Kerrosluku
Rakennusoikeus krs-m²
Myyntihinta €
69/4 Sirkantie 7 1210 ½ I 302 5 000

Lisätietoja alueesta ja tonteista Sahalahti -vapaita tontteja! – Kangasala

 

 

Tontti-insinööri tekee varauksesta ja vuokrauksesta päätöksen. Päätösote ja lasku
varausmaksusta lähetetään tontinsaajalle. Varausmaksun eräpäivä on tontti-insinöörin päätöksestä 1 kuukauden sisällä. Varausmaksu tulee maksaa eräpäivään mennessä, muutoin varaus raukeaa. Varausaika varausmaksunsa
maksaneille on 6 kuukautta tontti-insinöörin päätöksestä, johon mennessä tontista
tulee allekirjoittaa vuokrasopimus. Vuokrasopimuksen allekirjoituksesta tulee sopia
kuukautta (1) ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta.

Tonttihakemus täytetään suomi.fi -palvelussa, joka vaatii vahvan tunnistautumisen.
Tonttihakemuksen voi myös täyttää ja tulostaa ilman vahvaa tunnistautumista.