Jatkuvan haun tontit

Vuoden 2024 alusta lähtien jatkuvaan hakuun vapautuneet tontit julkaistaan tälle sivulle, kuukauden ensimmäisellä kokonaisella viikolla maanantaina tai kyseisen viikon ensimmäisenä arkipäivänä. Mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan tällä sivulla.

Jatkuva haku on kaikille avoin ilman rajoituksia, ja tontti varataan ensimmäisenä hakemuksensa jättäneelle. Jos tonttiin kohdistuvien hakemusten saapumisjärjestystä ei varmasti voida
osoittaa, arvotaan tontti hakijoiden kesken.

Tontti varataan / vuokrataan vain sitä hakemuksessa hakeneille: tontin vuokraajaa ei voi
vaihtaa eikä uutta vuokraajaa voi lisätä hakeneiden lisäksi. Tämä kannattaa
ottaa huomioon rahoitusta, vuokraoikeuden kirjausta tms. haettaessa.

Tontteja haetaan sivulla olevalla sähköisellä hakulomakkeella.

Tontin varausmaksu on 500 euroa. Sitä ei palauteta varauksen peruuntuessa, eikä
hyvitetä tontin vuosivuokrassa.

Tontti-insinööri tekee varauksesta ja vuokrauksesta päätöksen. Päätösote ja lasku
varausmaksusta lähetetään tontinsaajalle. Varausmaksun eräpäivä on tontti-insinöörin päätöksestä 1 kuukauden sisällä. Varausmaksu tulee maksaa eräpäivään mennessä, muutoin varaus raukeaa. Varausaika varausmaksunsa maksaneille on 6 kuukautta tontti-insinöörin päätöksestä, johon mennessä tontista
tulee allekirjoittaa vuokrasopimus. Vuokrasopimuksen allekirjoituksesta tulee sopia
kuukautta (1) ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta.

Tonttihakemus täytetään suomi.fi -palvelussa, joka vaatii vahvan tunnistautumisen.
Tonttihakemuksen voi myös täyttää ja tulostaa ilman vahvaa tunnistautumista.

Tontin ostaja/vuokraaja maksaa Kangasalan Vesi- liikelaitoksen taksojen mukaiset liittymis- ja palvelumaksut vesihuoltoon liittyessään.

Kaupunkipientalo- ja omakotitalotontit

Keskusta Pikkuharju

Kortteli Tontti Osoite Pinta-ala m² Rak.oik. k-m² Vuokra €/v Ostohinta €
114f 2 Niilo Hakolan raitti 4 287 230 4362
114d 3 Niilo Hakolan raitti 17 315 252 4788

 

114f 3 Niilo Hakolan raitti 6 289 231 4393
114d 1 Niilo Hakolan raitti 21 315 252 4788
114d 2 Niilo Hakolan raitti 19 315 252 4788 95 760
114d 5 Niilo Hakolan raitti 13 290 232 4408
114d 4 Niilo Hakolan raitti 15 315 252 4788
114f 1 Niilo Hakolan raitti 2 280 224 4256

Lisätietoja alueesta ja tonteista Keskustan Pikkuharjun kaupunkipientalotontit

 

Lamminrahka

Kortteli Tontti Pinta-ala m² Rak.oik. k-m² Kerrosluku Perusvuokra Myyntihinta
1519 5 220 155 II u2/3 2790
1520 4 286 180 II u2/3 3240

Lisätietoja alueesta ja tonteista

Lamminrahkan kaupunkipientalotontit, Haltijanmäki – Kangasala

Lamminrahkan omakotitontit, Haltijanmäki – Kangasala

Lamminrahkan omakotitontit, Taikakumpu – Kangasala

Ilkko

Kortteli Tontti Pinta-ala m² Rak.oik.k-m² Kerrosluku Perusvuokra €/v Myyntihinta €

 

Lisätietoja alueesta Ilkko, Pitkäjärven rantamaisemat – Kangasala

Vatiala

Kortteli Tontti Pinta-ala m² Rak.oik. k-m² Kerrosluku Perusvuokra €/v Myyntihinta €

*tontti voidaan ostaa rakennusvelvoitteen täytyttyä.

Lisätietoja alueesta ja tonteista Vatialan kaupunkipientaloalue – Kangasala

 

Pikonlinna

Kortteli Tontti Pinta-ala m²  Rak.oik. k-m² Kerrosluku Perusvuokra €/v
Myyntihinta €
4055 1 836 200+60 II 3 250 65 000*
4055 8 804 200+60 II 3 250 65 000*

*Tontteja luovutettaessa tonteille jätetään oikeus tontin ostamiseen heti tai kolmen (3) vuoden kuluessa maanvuokrasopimuksen alkamisajankohdasta laskettuna,
tämän jälkeen osto-oikeus raukeaa.

Lisätietoja tonteista

Huutijärvi

Kortteli  Tontti Pinta-ala m² Rak.oik. k-m² Kerrosluku Perusvuokra €/v
Myyntihinta €
3512 8 931 200+80 II 2800 56 000*

*Tontteja luovutettaessa tonteille jätetään oikeus tontin ostamiseen heti tai kolmen (3) vuoden kuluessa maanvuokrasopimuksen alkamisajankohdasta laskettuna,
tämän jälkeen osto-oikeus raukeaa.

Lisätietoja tontista

Sahalahti

Kortteli / tontti
Osoite
Pinta-ala m²
Kerrosluku
Rakennusoikeus krs-m²
Myyntihinta €
73a/2 Haavikontie 2a 1292 I 200 + 60 5 000
73a/3 Haavikontie 2b 1344 I 200 + 60 5 000
73a/5 Haavikontie 4b 1632 I 200 + 60 5 000

 

Kortteli / tontti
Osoite
Pinta-ala m²
Kerrosluku
Rakennusoikeus krs-m²
Myyntihinta €
68/3 Paatialantie 17 1339 I ½ 267 5 000
68/4 Paatialantie 19 1519 I ½ 303 5 000
68/5 Paatialantie 21 1306 I ½ 261 5 000

 

Kortteli / tontti
Osoite
Pinta-ala m²
Kerrosluku
Rakennusoikeus krs-m²
Myyntihinta €
69/4 Sirkantie 7 1210 ½ I 302 5 000

Lisätietoja alueesta ja tonteista Sahalahti -vapaita tontteja! – Kangasala

 

Kuhmalahti

Kortteli / Tontti
Osoite
Pinta-ala m²
Kerrosluku
Rakennusoikeus
krs-m²
Myyntihinta €
2/4 Haavelinnantie 7 2023 Iu2/3 250 + 60 500
5/1 Haavelinnantie 6 1991 Iu2/3 250 + 60 500
5/2 Haavelinnantie 4 1732 Iu2/3 250 + 60 500
6/3 Haavelinnantie 12 2068 Iu2/3 250 + 60 500

Lisätietoja alueesta ja tonteista Kuhmalahti -vapaita tontteja! – Kangasala

Horro

Kortteli Tontti Pinta-ala m² Rak. oik k.m² Perusvuokra €/v

Lisätietoja alueesta ja tonteista Horron omakotitaloalue – Kangasala