Korkotukilainat

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen korkotukilainojen hakemusasioinnin ja käsittelyn digitalisointi
Huhtikuun lopusta 2022 lähtien asumisoikeusyhteisöt voivat tehdä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen verkkoasioinnissa uusien uudistuotannon hankkeiden korkotukilainojen hakemukset. Hakemus välitetään verkkoasioinnista hankkeen sijaintikunnalle lausuntoa varten. Kun lausunto on valmis, kunta tallentaa lausunnon ARAn verkkoasiointiin. ARA-lainoitusta hakevan yhteisön ei siis jatkossa tarvitse toimittaa suunnittelemansa ARA-hankkeen tietoja erikseen kunnalle ja ARAlle, vaan asiakkaan hakemusasiointi hoituu yhden verkkopalvelun kautta.
www.ara.fi

Lyhytaikainen korkotukilaina vuokratalojen rakentamiseen
Hakemukset toimitetaan suoraan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen ilman erityistä hakuaikaa.
Korkotukilainat ja erityisryhmien investointiavustukset yleishyödyllisille yhteisöille
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARAn) investointiavustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi voidaan myöntää korkotukilainoitettaville vuokrataloille tai -asunnoille.
Erityisryhmiksi luetaan esim. asunnottomat, opiskelijat, mielenterveys- ja päihdeongelmaiset, vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset. Avustuksen saajana voi olla kunta, kaupunki, muu julkisyhteisö tai ARAn nimeämä yleishyödyllinen yhteisö.
Erityisryhmien investointiavustushakemukset ja saman hankkeen korkotukilainahakemukset jätetään ilman erityistä hakuaikaa Kangasalan kaupungin tekniseen keskukseen/Asuntoasiat, Urheilutie 13 tai postissa osoitteella: Kangasalan kaupunki/Asuntoasiat, PL 50, 36201 Kangasala.
Lisätietoja ja lomakkeita saa ARAn verkkosivulta www.ara.fi kohdasta Lainat ja avustukset/Erityisryhmien investointiavustus.
 Muut korkotukilainat
Hakemukset jätetään kaupungille ilman erityistä hakuaikaa. Korkotukilainaa voidaan hakea seuraaviin kohteisiin:
-vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasuntojen rakentamiseen
-erityisryhmille tarkoitetun palveluasumisen kohteeseen, johon ei haeta investointiavustusta
-asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen, josta vuokralainen voi lunastaa asunnon omakseen
-vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen
-vuokra- ja asumisoikeustalojen asuntojen hankkimiseen
Takauslainat vuokra-asuntojen rakentamislainoille
Hakemukset toimitetaan kaupungille ilman erityistä hakuaikaa.
Takauslainat asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainoille
Hakemukset toimitetaan suoraan ARAan ilman erityistä hakuaikaa
.
Lainoitukseen liittyvä ohjeistus ARAn kotisivuilla www.ara.fi /lainat ja avustukset.

Linkki prosessikuvaan