Korkotukilainat

Korkotukilaina omakotitalon rakentamiseen
Lainan myöntää pankki, vakuutusyhtiö tai muu luottolaitos. Korkotukilainaksi sen hyväksyy kaupunki. Korkotuen maksaa lainanantajalle valtionkonttori.
Vuonna 2018 ei myönnetä korkotukilainoja omakotitalon rakentamiseen.
Korkotukilainoja myönnetään yksityishenkilölle matalaenergiaomakotitalon rakentamiseen sosiaalisen tarveharkinnan perusteella. Korkotukilainan määrä on enintään 80 % rakennettavan omakotitalon hankintakustannuksista.
Korkotukea maksetaan 10 lainavuotta. Tuen määrä on 1-5 vuodet 70 % ja 5-10 vuodet 50 % korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta joka ylittää 3,8 %. Maksetut korot saa vähentää verotuksessa.
Korkotukilainoitettua asuntoa on käytettävä omana asuntona.
Rakennussuunnitelmat kustannuksineen on hyväksytettävä kaupungin viranomaisella ennen kuin rakennustyöt voidaan aloittaa. Lainoissa on jatkuva haku. Hakemus lomakkeella ARA 11/08 aran sivuilta www.ara.fi.
Lyhytaikainen korkotukilaina vuokratalojen rakentamiseen
Hakemukset toimitetaan suoraan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen ilman erityistä hakuaikaa. ARA pyytää hankkeesta erikseen lausunnon hankkeen sijaintikunnasta tai kaupungilta. Hakija voi hankkia myös omatoimisesti sijaintikunnan tai kaupungin lausunnon ennen hakemuksen toimittamista ARAlle. Hakemus lomakkeella ARA 64_la, hakuohje ja lomakkeet löytyvät Aran sivuilta www.ara.fi /lainat ja avustukset.
Korkotukilainat ja erityisryhmien investointiavustukset yleishyödyllisille yhteisöille
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARAn) investointiavustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi voidaan myöntää korkotukilainoitettaville vuokrataloille tai -asunnoille.
Erityisryhmiksi luetaan esim. asunnottomat, opiskelijat, mielenterveys- ja päihdeongelmaiset, vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset. Avustuksen saajana voi olla kunta, kaupunki, muu julkisyhteisö tai ARAn nimeämä yleishyödyllinen yhteisö.
Erityisryhmien investointiavustushakemukset ja saman hankkeen korkotukilainahakemukset jätetään ilman erityistä hakuaikaa Kangasalan kaupungin tekniseen keskukseen/Asuntoasiat, Urheilutie 13 tai postissa osoitteella: Kangasalan kaupunki/Asuntoasiat, PL 50, 36201 Kangasala.
Lisätietoja ja lomakkeita saa Kangasalan kaupunki, asuntoasiat puh. 040 133 6789 sekä ARAn verkkosivulta www.ara.fi kohdasta Lainat ja avustukset/Erityisryhmien investointiavustus.
 Muut korkotukilainat
Hakemukset jätetään kaupungille ilman erityistä hakuaikaa. Korkotukilainaa voidaan hakea seuraaviin kohteisiin:
-vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasuntojen rakentamiseen
-erityisryhmille tarkoitetun palveluasumisen kohteeseen, johon ei haeta investointiavustusta
-asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen, josta vuokralainen voi lunastaa asunnon omakseen
-vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen
-vuokra- ja asumisoikeustalojen asuntojen hankkimiseen
Takauslainat vuokra-asuntojen rakentamislainoille
Hakemukset toimitetaan kaupungille ilman erityistä hakuaikaa.
Takauslainat asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainoille
Hakemukset toimitetaan suoraan ARAan ilman erityistä hakuaikaa
.
Lainoitukseen liittyvä ohjeistus ARAn kotisivuilla www.ara.fi /lainat ja avustukset. Lisätietoja Kangasalan kaupunki, asuntoasiat puh. 040 133 6789.