Katselmukset

Kangasalla toimitetaan rakennushankkeille seuraavat katselmukset, ellei luvan ehdoissa muuta mainita:

 • aloituskokous (jos luvan ehtona)
 • sijainnin merkintä
 • rakennekatselmus (jos luvan ehtona)
 • sijaintikatselmus
 • loppukatselmus

Rakennushankkeen vastaava työnjohtaja tilaa ne:

 • aloituskokous ja loppukatselmus tilataan rakennusvalvonnan tarkastusinsinööriltä sähköpostilla: juha.miettinen@kangasala.fi
 • tai puhelimella: p. 040 133 6518, parhaiten arkisin klo 12 – 13
 • sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus tilataan maastomittauksen työnjohtajalta 050 596 9126

Aloituskokous pidetään rakennusluvan myöntämisen jälkeen rakennuspaikalla ennen rakennustöihin ryhtymistä. Ennen aloituskokouksen tilaamista tulee huolehtia, että vaaditut aloittamisen edellytykset on täytetty.

 • Muistilista ennen aloituskokousta hoidettavista asioista löytyy tästä linkistä: Rakennustyön aloittamisen edellytykset
 • Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin seuraavien henkilöiden: rakennusvalvonnan edustaja, vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija ja rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja.
 • Uudisrakennustyömaan aloituskokouksen pöytäkirjapohja löytyy täältä: Uudistyömaan aloituskokous
 • Remonttityömaan aloituskokouksen pöytäkirjapohja löytyy täältä: Remonttityömaan aloituskokous
 •  Rakennuttajan edustaja täyttää etukäteen ainakin pöytäkirjapohjan kohdat 1 – 3 ennen aloituskokousta. Kokoukseen otetaan mukaan 2 paperikopiota.
 • Rakennuttajan edustajan tulee tulostaa Lupapisteestä lupapäätös ja leimattu pääpiirustussarja taitettuna seläkkeellisenä sarjana. Piirustukset voi tilata Lupapisteestä hankkeen ”Suunnitelmat ja liitteet”-välilehdeltä klikkaamalla ”Tilaa tulosteita”. Leimattu pääpiirustussarja ja lupapäätös tulee olla mukana aloituskokouksen lisäksi myös osittaisessa ja lopullisessa loppukatselmuksessa. Tämä rakennuslupasarja tulee luovuttaa kiinteistön vaihtaessa omistajaan sen uudelle omistajalle.

Rakennusten sijainnin merkintä tulee tilata maastomittauksen työnjohtajalta (p. 050 596 9126) hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloitusta. Aloituskokousta varten tarvittavan alustavan korkeusaseman ja nurkkapisteiden merkinnän voi tehdä myös ammattitaitoinen vastaava työnjohtaja. Valutöihin ei kuitenkaan saa ryhtyä ennen virallista kaupungin tekemää sijainnin merkintää.

Rakennusten sijaintikatselmus tulee toimittaa, kun sokkelit ovat paikallaan ja tuleva lattiatason korkeusasema on mitattavissa.

Loppukatselmus toimitetaan ennen tilojen käyttöönottoa. Jos vain osa huonetiloista tai rakennuksista otetaan käyttöön, kutsutaan katselmusta silloin osittaiseksi loppukatselmukseksi.

Katselmuksessa tulee olla läsnä ainakin rakennusvalvonnan edustajan, kohteen vastaavan työnjohtajan ja rakennuttajan tai hänen edustajansa.

Muistilista ennen osittaista tai lopullista loppukatselmusta hoidettavista asioista löytyy tästä linkistä: Loppukatselmuksen edellytykset

 Rakennustyön aikainen tarkistuslista vastaavalle työnjohtajalle ja rakennuttajalle löytyy tästä linkistä: Vastaavan työnjohtajan omatarkastus