Rakennuksen esteettömyys

Rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että rakennus ja sen piha‐ ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta. Myöskään loukkaantuminen tai väliaikainen toimintakyvyn heikkeneminen ei saisi estää asumista.

Kun liikkuminen omassa kodissa käy haastavammaksi, asunnon laatu ja toimivuus tulevat ensiarvoisen tärkeäksi. Vuonna 2030 mennessä tarvittaisiin miljoona esteetöntä kotia ja tällä hetkellä asuntoja on vain 1/3 tästä. Tavoite on, että kotona asuu vähintään 92 % yli 75‐vuotiaista ja lähes kaikki sitä nuoremmat henkilöt.

Esteettömyys ei yleensä maksa rakennusvaiheessa esteellistä enempää, vaan kyse on enemmänkin suunnittelijan taidosta ratkaista tilojen liittäminen toisiinsa sekä rakennuksen sijoittaminen tontille. Jälkeenpäin toteutettu esteettömyys on kallista ja joskus puutoksia on mahdoton korjata jälkikäteen. Tilojen toimivuus vähentää muutostarvetta tulevaisuudessa ja lisää turvallisuutta.

Esteettömyyttä ei tarvitse tehdä esteettisyyden kustannuksella, eikä esteetön asunto tarkoita, että se olisi täynnä tukikaiteita. Tavallisessa asuntosuunnittelussa esteettömyys huomioidaan vaivattomalla sisääntulolla, toimivalla eteisellä ja turvallisella kylpyhuoneella, tilojen väljyydellä sekä sillä, että tilojen suunnittelussa on varauduttu muutoksiin: ruokakunnan koko, harrastukset, asukkaiden toimintakyky muuttuvat tai lapset kasvavat. Esteetön ja hyvin toimiva asuinrakennus on kilpailutekijä asuntomarkkinoilla.

Eläydy ja mieti esteettömyyden toteutumista käytännössä. Pyörähdysympyrän piirtäminen pohjapiirrokseen ei sinänsä takaa tilojen toimivuutta, vaan osoittaa ainoastaan, että kyseisessä kohdassa mahtuu kääntymään pyörätuolilla ympäri.

Uusi Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä on tullut voimaan 1.1.2018. Asetuksessa on täsmennetty useita esteettömään rakentamiseen liittyviä mittoja.