Tonttihaku syksy 2023

Tonttien hakuaika on päättynyt.

Mahdollisesti vapautuvat tontit ilmoitetaan jatkuvan haun tontit-sivuilla varasijoille tarjoamisen jälkeen.

 

 

Sarsankuja 1c, tontti 8 korttelissa 3512
Tontin pinta-ala on 931 m2, rakennusoikeus 200 + 80 k-m2 ja kerrosluku
II. Tontti sijaitsee Huutijärvellä, valtakunnallisesti merkittävällä Sarsanuoman
kulttuurialueella.

Sarsankuja 1 c. Viitteelliset rajat

Minkinreitti 10,  tontti 3 korttelissa 153
Tontin pinta-ala on 1485 m2, rakennusoikeus 250 + 50 k-m2 ja kerrosluku
Iu I u1/2. Tontti sijaitsee Mäntyveräjässä Kangasalan keskustan tuntumassa, Asemantien ja Ruutanantien välissä.

Minkinreitti 10. Viitteeliset rajat.

Horrontie 17, tontti 4 korttelissa 9054
Tontin pinta-ala on 858 m², rakennusoikeus 240 k-m² ja kerrosluku II. Tontti sijaitsee Liuksialan koulun ja päiväkodin läheisyydessä.

Horrontie 17. Viitteeliset rajat

Vaarinmaantie 21, tontti 6 korttelissa 5320
Tontin pinta-ala on 980 m², rakennusoikeus 250 + 50 k-m² ja kerrosluku II. Tontti sijiatsee Tursolan omakotitaloalueella. Liittymäkaivon kohdalla on valaisinpylväs, joka saattaa aiheuttaa lisäkuluja vesi- ja viemäriverkostoon liittytäessä.

Vaarinmaantie 21. Viitteelliset rajat

Lukkolankatu 9, tontti 1 korttelissa 4055
Tontin pinta-ala on 836 m², rakennusoikeus 200 + 60 k-m² ja kerrosluku II.

Lukkolankatu 9. Viitteelliset rajat

Lukkolankatu 23, tontti 8 korttelissa 4055
Tontin pinta-ala on 804 m², rakennusoikeus 200 + 60 k-m² ja kerrosluku II.Tontit sijaitsevat Pikonlinnassa.

Lukkolankatu 23. Viitteelliset rajat

 

 

Sijainti / kiinteistötunnus Kortteli/tontti Pinta-ala m² Rakennusoikeus k-m² Perusvuokra €/v Myyntihinta €
Sarsankuja 1c, 211-432-1-70 3512/8 931 200+80 2 800 56 000
Minkinreitti 10, 211-459-1-441 153/3 1485 250+50 4 250 85 000 VARATTU
Horrontie 17, 211-409-3-70 9054/4 858 240 3 480 69 600

VARATTU

Vaarinmaantie 21, 211–459-1-472 5320/6 980 250+50 4 050 81 000

VARATTU

Lukkolankatu 9, 211-445-1-103 4055/1 836 200+60 3 250 65 000
Lukkolankatu 23, 211–445-1-97 4055/8 804 200+60 3 250 65 000

 

Tonttien vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuosivuokraa muutetaan virallisen elinkustannusindeksin muutosta vastaavaksi.

Tontit luovutetaan arpomalla viimeisimmän maapoliittisen ohjelman ja tonttien luovutusohjeiden mukaisesti.

Tontin varaamisesta peritään 500 euron varausmaksu, jota ei hyvitetä tontin hinnasta tai palauteta varauksen peruuntuessa. Tontin varausaika on 6 kuukautta. Vuokrasopimus tulee allekirjoittaa ennen varausajan päättymistä.

Tontteja ei varata tai luovuteta Kangasalan kaupungilta/kunnalta kymmenen viime vuoden kuluessa asemakaavatontin saaneille. Ehto ei koske jatkuvasta hausta saatuja tontteja. Hakija tulee olla yksi tai useampi yksityishenkilö, ei rakennusliike tai muu yhteisö.

Tontti varataan / vuokrataan vain sitä hakeneille: tontin vuokraaja/ostaja ei voi vaihtua eikä uutta vuokraajaa/ostajaa voi tulla hakeneiden lisäksi.

Tontteja luovutettaessa tonteille jätetään oikeus tontin ostamiseen heti tai kolmen (3) vuoden kuluessa maanvuokrasopimuksen alkamisajankohdasta laskettuna,
tämän jälkeen osto-oikeus raukeaa.

Tontin ostaja/vuokraaja maksaa Kangasalan Vesi- liikelaitoksen taksojen mukaiset liittymis- ja palvelumaksut vesihuoltoon liittyessään.