Rakennusvalvonnan taksat

Kangasalan viranomaislautakunta on hyväksynyt 31.1.2024 maksuperusteet rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavista maksuista ja ne ovat tulleet voimaan 1.3.2024 korvaten vanhan 1.10.2022 voimaan tulleen taksan.

Rakennusvalvontamaksu määräytyy päätöksenantopäivänä voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.

Rakennusvalvontataksat löydät täältä.