Rakennusvalvonnan taksat

Kangasalan viranomaislautakunta on hyväksynyt 24.10.2018 maksuperusteet rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavista maksuista ja ne ovat tulleet voimaan 1.1.2019.

Rakennusvalvontamaksu määräytyy päätöksenantopäivänä voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.

Rakennusvalvontataksat löydät täältä.