Rakennusvalvonnan taksat

Kangasalan viranomaislautakunta on hyväksynyt 21.9.2022 maksuperusteet rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavista maksuista ja ne ovat tulleet voimaan 1.10.2022 korvaten vanhan 1.7.2022 voimaan tulleen taksan.

Rakennusvalvontamaksu määräytyy päätöksenantopäivänä voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.

Rakennusvalvontataksat löydät täältä.