Kosteudenhallintaselvitys

Rakennuslupahakemuksen yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään selvitystä hankkeensa kosteuden hallinnasta. Tässä selvityksessä hakijan tulee, mahdollisesti kosteudenhallinnan asiantuntijan avustuksella, ilmaista selkeä tahtotilansa ja vaatimuksensa hankkeen kosteudenhallinnalle suunnittelusta valmistumiseen ja mahdollisesti myös käyttö- ja ylläpitovaiheeseen. Kosteudenhallintaselvityksestä oikein laadittuna muodostuu kosteudenhallinnan tiekartta läpi koko hankkeen. Sen kuuluu ensisijaisesti toimia ryhtyvän lähtötietoasiakirjana hankkeensa kosteudenhallintaan ja sen noudattamiseen on kaikki osapuolet sitoutettava.

 

Selvitykseen tulee sisällyttää hankkeen yleistiedot, vaatimukset kosteudenhallinnalle hankkeen eri vaiheissa, toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallinnan vaatimusten varmentamiseen sekä kosteudenhallinnan henkilöresurssit. Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä myös tieto hankkeen kosteudenhallinnasta vastaavasta henkilöstä.

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi ottaa käyttöönsä hyvää rakentamistapaa edustavia, valmiita toimintamalleja, kuten esimerkiksi Kuivaketju10. Kosteudenhallintaselvityksessä sitä ei tarvitse yksityiskohtaisesti avata, riittää kun ilmoittaa sen käyttöön ottamisesta ja siihen sitoutumisesta.

 

Rakennuslupahakemukseen liitettävän kosteudenhallintaselvityksen allekirjoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvä.