Avustajapalvelut ja apuvälineet

Tulkitsemis- ja avustajapalvelun tavoitteena on tukea oppilasta selviytymään mahdollisimman omatoimisesti ja esteettömästi koulupäivän aikana eri oppimistilanteissa kaikilla tuen tasoilla. Tulkitsemis- ja avustajapalvelua voidaan suunnata oppilaalle jo yleisen tuen aikana. Se voi olla esimerkiksi kommunikoinnin asiantuntijan konsultaatiota tai lyhytaikaista avustajapalvelua. Mikäli oppilas tarvitsee tehostettua tukea, tulkitsemis- ja avustajapalvelun tarvetta ja määrää käsitellään moniammatillisessa yhteistyössä, ja se kirjataan mahdolliseen oppimissuunnitelmaan. Erityisen tuen tulkitsemis- ja avustajapalvelut määrätään erityisen tuen päätöksessä, jonka tekee opetuspäällikkö pedagogisen selvityksen ja/tai asiantuntijalausunnon perusteella.

Tulkitsemista ja kommunikoinnin tukea suunnittelevat opettajat ja tarvittaessa eri asiantuntijat. Opettajat ovat vastuussa oppimistilanteiden ja tehtävien suunnittelusta ja toteuttamista. Koulunkäynnin ohjaajien oppilaantuntemusta hyödynnetään suunniteltaessa tukea, sekä tarvittaessa myös HOJKS-palavereissa. Opettaja ja koulunkäynnin ohjaaja/t ovat työpari/työryhmä. Ohjaajat tukevat oppilaita oppimistilanteissa opettajan ohjeiden mukaisesti.