Koulun aloitus

Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa sinä vuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta. Ohjeet kouluunilmoittautumiseen julkaistaan Kangasalan Sanomissa, Sydän-Hämeen Lehdessä sekä Kangasalan kaupungin verkkosivuilla viimeistään tammikuun alussa.

Kangasalan kaupungin järjestämässä esiopetuksessa olevien lasten ei enää tarvitse ilmoittautua kouluun. Koulut saavat tulevien ykkösluokkalaisten tiedot automaattisesti oppilashallinto-ohjelmasta.

Yksityisessä esiopetuksessa olevat tai muusta kunnasta Kangasalle muuttavien oppilaiden tiedot tulee ilmoittaa lähimmän koulun kansliaan. Koulujen yhteystiedot löytyvät kunkin koulun verkkosivulta.

Periaatteena on, että opiskelu tapahtuu lähikoulussa, mutta oppilaaksiottoalueen sisällä oppilas voidaan sijoittaa joustavasti mihin lähikouluun tahansa. Pyrkimyksenä on, että kaikissa Kangasalan kouluissa oppilaat saisivat opiskella asianmukaisissa ryhmissä.

Kaupunki on jaettu alakoulujen osalta neljään oppilaaksiottoalueeseen:

  • Lamminrahka-Vatiala
  • Suorama-Tursola-Kirkkoharju-Liuksiala-Huutijärvi-Raikku
  • Haviseva-Ruutana
  • Kuhmalahti-Sariola

Kartta alueista löytyy Liitteet osiosta.