Koulun aloitus

Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa sinä vuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta. Ohjeet kouluunilmoittautumiseen julkaistaan Kangasalan Sanomissa, Sydän-Hämeen Lehdessä sekä Kangasalan kaupungin verkkosivuilla viimeistään tammikuun alussa.

Kangasalan kaupungissa ilmoittaudutaan perusopetukseen sähköisesti netissä tai kolmella ilmoittautumiskoululla. Koulut, joissa voi ilmoittautua ovat: Vatiala, Kirkkoharju ja Sariola. Oppilaalle ja huoltajille ilmoitetaan viimeistään huhtikuun loppuun mennessä, mihin Kangasalan kouluista oppilas on sijoitettu. Periaatteena on, että opiskelu tapahtuu lähikoulussa, mutta ns. välialueilta oppilas voidaan sijoittaa joustavasti kumpaan lähikouluun tahansa. Pyrkimyksenä on, että kaikissa Kangasalan kouluissa oppilaat saisivat opiskella asianmukaisissa ryhmissä. Ilmoittautumisesta maksulliseen kaupungin järjestämään iltapäivätoimintaan ilmoitetaan erikseen, kun toimintapaikat varmistuvat kevään aikana.