Ilmoittautuminen esi- ja perusopetukseen sekä koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2024–2025


Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään toimikaudella 2024–2025 vuonna 2018 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2019 syntyneille lapsille Kangasalan kaupungin esiopetusyksiköissä.

Perusopetuslain mukaisesti lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään 8.1.–19.1.2024 sähköisenä Kangasalan kaupungin verkkosivuilla kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/esiopetus/esiopetukseen-ilmoittautuminen/

Lapsen esiopetuspaikka määräytyy lapsen osoitteen ja tulevan koulupolun mukaan. Tiedot esiopetusyksiköistä löytyvät kaupungin nettisivuilta https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/esiopetus/esiopetus-paikat/. Kangasalan kaupungin esiopetukseen lapsi ilmoitetaan koulupolun mukaiseen esiopetukseen, ei yksittäiseen esiopetusta antavaan yksikköön.

Jos esiopetusikäinen tarvitsee myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, voitte hakea samalla sähköisellä ilmoittautumislomakkeella myös kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Täydentävä varhaiskasvatus toimii samoissa tiloissa kuin esiopetus.

Jos esiopetusikäinen tarvitsee koulukuljetusta, tulee anomus tehdä erikseen ja palauttaa se lomakkeen ohjeen mukaisesti. Hakemus maksuttomasta esiopetuskuljetuksesta löytyy kaupungin verkkosivuilta ja netti-ilmoittautumisen yhteydestä.

Tampereella esiopetusta järjestävät kangasalalaisille Tampereen kansainvälinen koulu (FISTA), Tampereen Steinerkoulu, Tampereen ruotsinkielinen päiväkoti ja Tampereen kristillinen koulu. Tampereella toimiviin esiopetusyksiköihin huoltajat ilmoittavat esioppilaan suoraan ja tekevät myös ilmoittautumisen kaupungin sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Lisätietoja saatte varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta p. 040 133 6327, esiopetuksen koordinaattori Mari Järvenpäältä p. 044 481 3054, lapsenne varhaiskasvatusyksiköstä ja kaupungin verkkosivuilta.

 

Perusopetukseen ilmoittautuminen

Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa sinä vuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta. Syksyllä 2024 aloittavat koulunsa vuonna 2017 syntyneet lapset.

Kangasalan kaupungin järjestämässä esiopetuksessa olevien ensi syksynä Kangasalla koulunsa aloittavien lasten ei tarvitse ilmoittautua kouluun. Koulut saavat tulevien ykkösluokkalaisten tiedot automaattisesti oppilashallinto-ohjelmasta. Kouluyksiköt ovat samat kuin lukuvuonna 2023–2024.

Muusta kunnasta Kangasalle tai Kangasalan sisällä muuttavien oppilaiden tiedot ilmoitetaan suoraan lähimmän koulun kansliaan. Koulujen yhteystiedot löytyvät kunkin koulun verkkosivulta.

Jos huoltaja ilmoittaa lapsensa perusopetukseen muuhun kuntaan, tulee siitä ilmoittaa myös oman asuinalueen kouluun.

Huoltaja, joka haluaa saada lapsensa kouluun yhtä vuotta aikaisemmin tai anoa lykkäystä lapsen koulunkäynnin alkamiseen, tulee toimittaa sitä koskeva anomus sekä asiantuntijalausunto johtavalle erityisopettajalle osoitteella Sivistyskeskus PL 50, 36201 Kangasala. Anomus löytyy kaupungin verkkosivuilta kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/kouluun-ilmoittautuminen/kun-koulun-alku-mietityttaa/

 

Koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

Iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen tapahtuu alkukeväästä ja siitä tiedotetaan erikseen Kangasalan kaupungin verkkosivuilla, Wilmassa ja paikallislehdissä. Kaupunki järjestää vain iltapäivätoimintaa lukuvuonna 2024-2025.

Lisätietoja koululaisten iltapäivätoiminnasta saatte kaupungin verkkosivulta tai Marjo Jäärniltä (marjo.jaarni@kangasala.fi, p. 050 440 8807).

 

Kangasalla 18.12.2023

Kangasalan kaupunki / sivistyskeskus