Päiväkodit

Päiväkodeissa toteutettava varhaiskasvatus on yleisin varhaiskasvatuksen toimintamuodoista. Päiväkodeissa toiminta on ryhmämuotoista. Lapsiryhmät voidaan muodostaa eri tavoin ottaen huomioon esimerkiksi lasten ikä tai tuen tarve. Ryhmissä työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia ja varhaiskasvatuksen avustajia. Kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta ja tavoitteellisuudesta on varhaiskasvatuksenopettajalla. Varhaiskasvatuksenopettajat, lastenhoitajat ja muu varhaiskasvatuksen henkilöstö suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa yhdessä.

Päiväkodit ovat avoinna pääsääntöisesti klo 6.30-17.00. Aukioloajoista joustetaan tarvittaessa klo 6.00-18.00 välillä. Joustosta täytyy sopia aina erikseen yksikön johtajan kanssa.

Lisätietoa vuoropäiväkotien aukioloista.

Kunnalliset päiväkodit: