Työsopimussuhteisen hoitajan palkkaaminen

  • Huoltaja voi järjestää lapsen hoidon palkkaamalla hoitajan omaan kotiin.
  • Myös useampi perhe/huoltaja voi järjestää yhdessä ryhmähoitoa, jossa useamman perheen lapsia hoitaa yksi ja sama hoitaja vuoroviikoin lapsiperheiden kotona.
  • Kunnat tukevat hoitajan palkkaamista yksityisen hoidon tuen muodossa.
  • Kela hoitaa tuen ja mahdollisen kuntalisän maksamisen suoraan hoitajalle.
  • Huoltajan palkatessa hoitajan kotiinsa, lapsen vanhemmat hakevat ja valitsevat itse sopivan henkilön.
  • Hoitajan tulee olla täysi-ikäinen, vähintään 18-vuotias.
  • Hoitajan toimiessa lapsiperheen kotona lapsen vanhemmat ovat työnantajia ja hoitavat työnantajan lakisääteiset velvollisuudet ja maksut sekä valvovat toimintaa.
  • Kunnan roolina on yksityisen hoidon tuen maksamisen edellytysten toteaminen. Kela tarvitsee kunnan hyväksynnän yksityisen hoidon tuen maksamiselle.
  • Hyväksynnän saamiseksi tulee olla yhteydessä varhaiskasvatuksen aluejohtajaan Tuija Pitkäseen.

 

Lisää tietoa:

Kelan sivuilta

Työsopimussuhteisen hoitajan hyväksynnän ehtoihin Tampereen seudun yksityisen varhaiskasvatuksen sivuilla