Työsopimussuhteisen hoitajan palkkaaminen

Huoltaja voi järjestää lapsen hoidon palkkaamalla hoitajan omaan kotiin. Myös useampi perhe/huoltaja voi järjestää yhdessä ryhmähoitoa, jossa useamman perheen lapsia hoitaa yksi ja sama hoitaja vuoroviikoin lapsiperheiden kotona. Kunnat tukevat hoitajan palkkaamista yksityisen hoidon tuen muodossa. Kela hoitaa tuen ja mahdollisen kuntalisän maksamisen suoraan hoitajalle. Huoltajan palkatessa hoitajan kotiinsa, lapsen vanhemmat hakevat ja valitsevat itse sopivan henkilön. Hoitajan tulee olla täysi-ikäinen, vähintään 18-vuotias.

Hoitajan toimiessa lapsiperheen kotona lapsen vanhemmat ovat työnantajia ja hoitavat työnantajan lakisääteiset velvollisuudet ja maksut sekä valvovat toimintaa. Kunnan roolina on yksityisen hoidon tuen maksamisen edellytysten toteaminen. Kela tarvitsee kunnan hyväksynnän yksityisen hoidon tuen maksamiselle.

Hyväksynnän saamiseksi tulee olla yhteydessä varhaiskasvatuksen aluejohtajaan Tuija Pitkäseen. Voit myös tutustua Työsopimussuhteisen hoitajan hyväksynnän ehtoihin Tampereen seudun yksityisen varhaiskasvatuksen sivuilla.

Lisää tietoa saa kelan sivuilta Jos palkkaat hoitajan kotiin.