Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kuntalain mukaan kunnan on lisäksi tiedotettava muistakin suunnitelmista, niiden käsittelystä ja keinoista, joilla kuntalaiset voivat vaikuttaa asioiden kulkuun.

Kangasalan kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat yleis-, asema- ja rantakaavat, kaavoitusohjelmaan kuuluvat hankkeet ja eräitä tie- ja maisemansuunnitteluhankkeita, ja siinä kerrotaan maakuntakaavan suunnittelusta.

kaavoituskatsaus 2024