Saarenmaa-Rusko kaavoitus, rakennemallien massatarkasteluselvitys kohdistuen liikkumisverkkoon FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2018

Massatarkasteluselvitys ABCD
Massalaskenta yhteenveto ABCD
A C D Asemakuva
B Asemakuva
B Saarenmaantie

Massatalous leikkaukset:
A C D Juvankatu
B Juvankatu
A C D Kauhakorvenkatu
B Kauhakorvenkatu
A C D Kehätie 0-2000
B Kehätie plv 0-2000
A C D Kehätie 2000-4000
B Kehätie plv 2000-4000
A C D Kehätie 4000-6000
B Kehätie plv 4000-6000
A C D Kehätie 6000-6500
B Kehätie plv 6000-7300
A C D Ruokoniitty