Vääksyn osayleiskaava, kaava nro 35

Kartta kaava-alueesta

Vääksyn osayleiskaavatyö on käynnistynyt syksyllä 2017 selvitysten laatimisella. Tarkoitus on osoittaa valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan hevosläheistä asumista sekä kehittää ratsastuskeskusta ja matkailua.
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä keväällä 2018. Vuonna 2022 on valmistunut kaava-alueen arkeologinen selvitys. Seuraavassa vaiheessa jatketaan kaavaluonnoksen valmistelua ja päivitetään kaavatyön arvioitu aikataulu.

Arkeologinen selvitys, 2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 2018

Lisätietoja yleiskaavasta antaa

suunnitteluarkkitehti Jenni Joensuu-Partanen
puh. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen(at)kangasala.fi