Avoin varhaiskasvatus­toiminta

 

Pirkanmaan koronanyrkin päivittyneiden linjausten  mukaisesti  avaamme perhekerhojen toiminnan 3.5. alkaen. Perhekerhoihin voi osallistua korkeintaan 10 henkilöä, toiminta toteututetaan ulkona. Tarkemmat ilmoittautumistiedot löytyvät varhaiskasvatusalueiden omilta sivuilta.

 

 

Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta on vaihtoehto perheille, joilla ei ole tarvetta koko- tai osapäiväiseen varhaiskasvatukseen. Avoimessa varhaiskasvatuksessa toimintamuotoina ovat lasten virikekerhot ja avoimet perhekerhot. Perheet, jotka saavat kotihoidontukea tai yksityisen hoidontukea voivat käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Avoimen varhaiskasvatuksen perhekerhot tarjoavat perheille sosiaalisia suhteita, vertaistukea muilta perheiltä sekä mahdollisuutta monipuoliseen virikkeelliseen toimintaan. Se on samalla myös perheiden tukena kasvatustyössä. Virikekerhoissa lasten ja aikuisten suhdeluku on suurempi kuin päiväkotitoiminnassa.

Avoimeen varhaiskasvatustoimintaa hakeminen

Virikekerhoihin hakemisesta ilmoitetaan varhaiskasvatushaun yhteydessä maaliskuussa. Tänä keväänä haku tapahtuu vasta toukokuussa 2021. Vapaita paikkoja voi tiedustella myös kesken kauden. Sähköisen virikekerhohakemuksen voit täyttää täällä.

Perhekerhotoiminta on kaikille avointa toimintaa.

 

Virikekerhot

3-5-vuotiaille, lähinnä kotihoidossa oleville lapsille tarkoitetut virikekerhot toimivat seuraavien päiväkotien yhteydessä:

Omppulassa, Vatialassa ja Tursolassa on kerhoryhmiä myös 2-vuotiaille lapsille.

Virikerhoon lapset tuovat välipalaksi omat eväät. Välipalana voi olla esim. leipä, juoma, hedelmä/vihannes.

Toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja ohjaamisesta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja tai lastenhoitaja. Virikekerhon yhtenä tehtävänä on tukea perheiden kasvatustyötä siten, että se palvelee sekä lapsen että perheen etua. Lisäksi toiminta-ajatuksena on tarjota lapsen kokonaisvaltaista ja turvallista kehitystä tukeva kasvuympäristö. Toiminnan sisältöä ja muotoja kehitetään yhteistyössä perheiden kanssa.

 

Avoin perhekerho

Toiminta perustuu aktiiviseen yhdessäoloon, jossa vanhemmat huolehtivat lapsistaan. Toiminnan sisältö muotoutuu vanhempien ja lasten esittämien toiveiden pohjalta yhdessä toteuttaen. Vapaan yhdessäolon ja leikin lisäksi toiminta sisältää esim. askartelua, musiikkia, liikuntaa ja retkiä lähiympäristöön. Erikseen sopien voidaan toteuttaa vierailuja eri kohteisiin lasten tai yhdessä huoltajien kanssa. MLL:n vapaaehtoistyöntekijä on mukana Tursolan ja Omppulan perhekerhojen kahvilatoiminnan ylläpitäjänä.

Avoin perhekerho tarjoaa vanhemmille myös varhaiskasvatuksen ammattilaisen tukea, keskustelua kasvatuksesta, lapsen kehityksestä ja lapsiperheen arjesta. Avoimen perhekerhon toimintaan osallistuminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista ja se on maksutonta.

Avoimen perhekerhon toiminta-ajat

Tursola
Maanantai klo 9.00 – 12.00

Pikkola Omppula
Tiistaina klo 9.00 – 12.00

Vatiala
Keskiviikko ja perjantai klo 9.00 -12.00

Ruutana
Perjantai klo 9-11.30

Lisätietoja MLL:n toiminnasta ja ylläpitämistä perheille suunnatuista erilaisista kerhoista http://kangasala.mll.fi/toiminta/perhekerhot-ja-perhekahvilat/. Myös Sahalahdella on perheille suunnattua toimintaa, lue lisää https://sahalahti.mll.fi/