Huoltajien asiointi verkossa

Kangasalla asuva tai kaupunkiin muuttava perhe voi asioida sähköisesti varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa. Palvelu vaatii tunnistautumista Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta sekä voimassa olevaa varhaiskasvatuksen asiakkuutta. Tunnistustavaksi voit valita pankkitunnistautumisen, mobiilivarmenteen tai varmennekortin. Palvelun tuetut selaimet: Chrome ja Firefox uusimmat versiot.

 

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen verkkoasioinnissa voit

 • antaa suostumuksen sähköiseen tiedoksiantoon
  • Suostumuksen sähköiseen tiedoksiantoon voi antaa varhaiskasvatuksen verkkoasioinnissa usealla sivulla: Yhteystietojen muutos-sivulla, Tuloselvitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksua- sivulla tai hakemuksen lopussa.
  • Jos perhe ei ole hyväksynyt sähköistä tiedoksiantoa, niin päätös lähetetään huoltajille postissa.
 • saada sähköisen palvelupäätöksen ja asiakasmaksupäätöksen, kun huoltajat ovat hyväksyneet sähköisen tiedoksiannon
  • Palvelupäätös tai asiakasmaksupäätös ovat luettavissa ja tulostettavissa varhaiskasvatuksen verkkoasioinnissa, kun huoltajat ovat hyväksyneet sähköisen tiedoksiannon. Päätökset näkyvät pdf-muodossa verkkoasioinnissa. Huoltajille tulee tieto tekstiviestillä, kun päätös on luettavissa verkkoasioinnissa.
 • vahvistaa tai hylätä myönnetyn kunnallisen hoitopaikan
         Myönnetyn kunnallisen hoitopaikan voi vahvistaa tai hylätä sähköisen palvelupäätöksen kuvakkeen vieressä olevasta Hyväksyntä-kohdasta.
 • muuttaa perheen yhteystietoja (puhelinnumero tai sähköpostiosoite)
  • Sähköisessä palvelussa voi ilmoittaa puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen. Näiden on tärkeää olla ajan tasalla, jotta sähköisen tiedoksianto tavoittaa asiakkaan.
  • Osoitetietoja ei voi muuttaa verkkoasioinnin kautta, vaan osoitetiedot päivittyvät väestörekisterikeskuksesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmiin.
 • irtisanoa kunnallisen varhaiskasvatuspaikan
  • Sähköisessä verkkoasioinnissa voi irtisanoa kunnallisen varhaiskasvatuspaikan, esiopetuspaikan ja kerhopaikan. Hoitopaikkaa ei voi irtisanoa takautuvasti.
  • Hoitopaikan irtisanominen katkaisee hoitosuhteen ja uutta paikkaa on haettava voimassa olevien hakuehtojen mukaisesti.
  • Palveluseteliä ei voi irtisanoa sähköisen asiointipalvelun kautta, vaan palvelusetelipaikan irtisanominen ilmoitetaan palveluseteliyksikköön ja kaupungille ilmoitetaan palvelusetelin päättymisestä erillisellä lomakkeella.

Asiakasmaksut

Kirjautumalla verkkoasiointiin voit

 • hyväksyä korkeimman maksun, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa
 • ilmoittaa tulotiedot liittämällä ne asiointipalveluun
  • Huoltajien sivuilla voit liittää tulotodistukset esim. palkkatositteen ja tositteet muista tuloista tai opiskelutodistuksen.
  • Asiointipalveluun voi myös skannata liitteeksi täytetyn Varhaiskasvatusaika- ja maksulomakkeen, jos hakee muutosta asiakasmaksuun esim. muuttuneen varhaiskasvatusajan tai perhemuutoksen takia, sillä niitä ei voi hakea verkkoasioinnin kautta.
 • laskea arvion varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 
  • Laskuri laskee arvion kokoaikaisesta maksusta ja se ei huomioi Kangasalan kaupungin asiakasmaksuohjeita.
 • antaa suostumuksen sähköiseen tiedoksiantoon
  • Antamalla suostumuksen sähköiseen tiedoksiantoon varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätökset ovat luettavissa ja tulostettavissa sähköisessä verkkopalvelussa.
 • saada sähköisen päätöksen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, kun huoltajat ovat hyväksyneet sähköisen tiedoksiannon
  • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätökset ovat luettavissa ja tulostettavissa sähköisessä verkkopalvelussa. Huoltajalle tulee tieto tekstiviestillä, kun päätös on tehty ja luettavissa verkkopalvelussa.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Hakemukset

Varhaiskasvatuksessa olevat voivat täyttää hakemuksen verkkoasiointipalvelussa, jolloin perheen tiedot tulevat esitäytettynä hakemukselle ja tietoja voi tarvittaessa muuttaa.
Verkkoasioinnissa voi täyttää seuraavat hakemukset:

 • hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen
 • siirtohakemus hoitopaikasta toiseen
 • esiopetusilmoitus
 • hakemus avoimeen varhaiskasvatukseen eli kerhohakemus
 • palvelusetelihakemus
 • hakemus koululaisten iltapäiväkerhoon

Uudet hakijat hakevat avoimella hakemuksella, josta löytyy muuten samat hakemukset kuin verkkoasioinnissa, mutta hakemukseen tulee kirjoittaa kaikki tiedot (ei ole esitäytetty). Myös varhaiskasvatuksessa olevat voivat täyttää halutessaan hakemusasioissa avoimen hakemuksen, joka ei vaadi pankkitunnistautumista.

Lisätietoja varhaiskasvatukseen hakemisesta

 

Siirry sähköiseen asiointipalveluun pankkitunnistautumisella

Ohjeita sähköisestä asiointipalvelusta