Tutoropettajat

Vuodesta 2017 alkaen Suomessa on ollut Uusi peruskoulu -hanke. Suomen peruskouluissa toimii noin 2 200 tutoropettajaa, jotka tukevat uutta pedagogiikkaa ja edistävät opetuksen digitalisaatiota. Tutoropettajatoiminta jatkuu lukuvuotena 2020-2021 neljättä lukuvuotta Kangasalla. Osa Kangasalan tutoreista toimii myös Kangasalan ulkopuolella. Tällä sivulla Kangasalan tutorit esittäytyvät. Tutoreihin kannattaa olla aktiivisesti yhteydessä.

Paula                           Hanne
040 133 6487

Tänä lukuvuonna kaupungin Oksa-tutoreina toimivat Hanne Piiroinen (2vvt) ja Paula Papinaho (1vvt). Heidän tehtävänään on jalkautua kouluille ja toimia opettajien pedagogisena tukena. Tutor vierailee jokaisella koululla ensimmäisen kerran syyslukukauden aikana. Lukuvuoden tutor-toimintaa suunnitellaan tarkemmin vierailujen yhteydessä esi- ja alkuopetuksen henkilökunnan kanssa. Tutoroinnilla voidaan pohtia yhdessä koulun Oksa-toiminnan tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseen. Lisäksi tutorit voivat osallistua yhteistoiminnan suunnitteluun ja jakaa muiden toimijoiden hyväksi kokemia käytäntöjä. Tutor-toiminnan tavoitteena on vahvistaa koulujen joustavan esi- ja alkuopetuksen rakenteita, toimintatapoja sekä esim. oppilaan tukea osana Oksa-toimintaa.   

Hanne Piiroinen vastaa ensisijaisesti yksiköistä Huutijärvi, Raikku, Kirkkoharju, Omenatarhan pk, Suorama, Tursola, Harjunsalon pk, Liuksiala ja Kuhmalahti. Hanne on toiminut luokanopettaja n.15 vuoden ajan eri paikkakunnilla kehittäen ja toteuttaen pääasiassa joustavan esi- ja alkuopetuksen yhteistyön toimintatapoja. Hänen kanssaan voi myös miettiä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta osana Oksa-toimintaa. 

Paula Papinaho vastaa ensisijaisesti kouluista Vatiala, Ruutana, Haviseva ja Sariola / Sahalahti.  Paula toimii erityisluokanopettajana ja tarkastelee asioita luontevasti oppilaan tuen näkökulmasta. Hänellä on omaa kokemusta joustavasta esi- ja alkuopetuksesta n. 10 vuoden ajalta.  

Tutorit voivat myös tarvittaessa työskennellä työparina tai toistensa kouluilla, yksikköjen toiveiden ja tarpeiden mukaan.  

Tutorit tavoitat Wilman kautta, kangasala.fi sähköpostilla tai puhelimitse.

 

Moi,
Olen Pekka Lumijärvi Sariolan yhtenäiskoulusta. Tutoroin Sariolan lisäksi Kuhmalahden ja Raikun kouluilla. Toimin myös seutututorina. Autan mielelläni kaikissa TVT-taitoihin liittyvissä asioissa, kysy rohkeasti apua. Minut tavoittaa Wilmasta, sähköpostilla tai virka-aikaan puhelimella 040 732 1631. 

 

Moro!

Olen Vesa Hursti. Toimin aluetutorina Osakkeella Pirkanmaan Tutoropettajat2 -hankkeessa. Tuen ja autan kuntien tutoreita ja kouluja erilaisissa tutorointi- ja koulutustarpeissa. Hankkeemme painopisteet ovat kielikasvatuksen, pedagogian, tunne- ja vuorovaikutuksen ja digilaitteiden osa-alueilla. Pystymme tarjoamaan kouluille seudullista tutorapua, pedagogisia kahviloita, työpajoja, koulutusta jne. Verkostossamme toimii Kangasalan entuudestaan tuttujen huippututoreiden lisäksi Pirkanmaan parhaita tutorvoimia. 

Ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan lisää miten Suomen suurin seutututorhanke voisi auttaa omaa kouluanne. Hyödyntäkää rohkeasti seudullisen tutortoiminnan tarjoama ammattitaito ja laajat mahdollisuudet.

 

Moro!
Olen Sakari Huttunen ja olen luokanopettajana Ruutanan koululla. Tutor-opettajan pestissä vastaan Ruutanan koulun molempien koulutalojen (Ruutana ja Haviseva) lisäksi Pikkolan koulun tutoroinnista. Olen myös mukana Pirkanmaan tutoropettajat2-hankkessa. Oma osaamiseni painottuu vahvasti tieto- ja viestintätekniikkaan sekä näiden taitojen saamiseen osaksi jokapäiväistä pedagogiikkaa kouluissa. Minuun saa yhteyttä sähköpostin ja Wilman lisäksi numerosta 044 481 3131.

 

Olen Timo Koskela, luokanopettajana Huutijärven koululla. Toimin tutoropettajana Kangasalla Kirkkoharjussa, Liuksialassa, Tursolassa ja Huutijärvellä pääsääntöisesti torstaisin. Keskiviikkoisin toimin Pirkanmaan seutukunnissa tutorina. Meillä on yhtenevät tunnit Pekan kanssa keskiviikkoisin. Autan kaikkinaisissa digiasioissa, vedän Lego-robottipäiviä ja voin olla avuksi myös oppilasagenttiasioissa sekä arviointiasioissa. Työnumeroni 040 133 6453 lisäksi minut tavoittaa myös Wilman kautta sekä sähköpostilla.