Tutoropettajat

Vuonna 2017 Suomessa alkoi ”Uusi peruskoulu” -hanke. Suomen peruskouluissa toimii noin 2 200 tutoropettajaa, jotka tukevat uutta pedagogiikkaa ja edistävät opetuksen digitalisaatiota. Tutoropettajatoiminta jatkuu lukuvuotena 2022-2023 viidettä lukuvuotta Kangasalla.  Tällä sivulla Kangasalan tutorit esittäytyvät. Tutoreihin kannattaa olla aktiivisesti yhteydessä.


                 

Moikka! 

Olen Paula Papinaho ja toimin erityisluokanopettajana Vatialan koulussa. Oksa-tutorina vastaan ensisijaisesti Vatialan, Ruutanan, Havisevan ja Sariolan koulujen tutoroinnista. Koska olen tehnyt työurani laaja-alaisena erityisopettajana sekä pien-ryhmäopetuksessa, tarkastelen asioita luontevasti tukea tarvitsevien oppilaiden näkö-kulmasta. Jos koulun Oksa-toiminnassa oppilaiden tukeen liittyvät aiheet ovat ajankohtaisia, minuun voi ottaa yhteyttä kaikista Oksa-yksiköistä. 

Oma kokemukseni joustavasta esi- ja alkuopetuksesta on kertynyt yli kymmenen vuoden ajalta. Tällä hetkellä opetan 3.- 4.-luokkaa, mutta sielultani olen alkuopettaja. Olen työvuosieni aikana toistuvasti todennut, kuinka tärkeitä koulupolkunsa ensimmäisiä askelia ottavan pienen ihmisen positiiviset koulukokemukset ovat. Kokemukset pystyvyydestä, onnistumisesta, kasvamisesta, hoivasta ja huolenpidosta ovat äärimmäisen merkityksellisiä juuri silloin, kun lapsen oppijakuva muodostuu. Varhaisella tuella todella tasoitetaan koko peruskoulun läpäisevää tietä aina hyvinvoivaan aikuisuuteen saakka. Tästä syystä joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittäminen lapsilähtöisesti on lähellä sydäntäni.  

Pyrin järjestämään tutorointeja sen mukaan, miten yksiköiden esi- ja alkuopeuksen yhteis-suunnitteluaika on toteutettu. Oksa-tutoroinnin tavoitteena on vahvistaa koulujen joustavan esi- ja alkuopetuksen rakenteita ja toimintatapoja, jakaa hyviä käytänteitä ja olla apuna toiminnan pedagogisessa suunnittelussa.  

Otan syksyn aikana yhteyttä kouluihin ja minut tavoittaa soittamalla, Wilmalla ja sähköpostilla. 

Tapaamisiin!  Paula  040 133 6487  paula.papinaho@kangasala.fi 


Hyvinvointitutor 2022-2023

Olen Pia Viljanen, Vatialan koulun 3. luokan opettaja. Toimin keskiviikkoisin ja torstaisin hyvinvointitutorina Kangasalan kaikissa peruskouluissa. Työni perustuu positiivisen psykologian tutkittuun tietoon, jota olen opiskellut ja kouluttanut viime vuosina.

Minulla on yli 30 vuoden opettajakokemus erilaisissa kouluissa, myös kansainvälisissä tehtävissä. Sydämen asiani on myötäelävä vuorovaikutus, läsnäolo ja positiivinen pedagogiikka. Pyrin asettumaan rinnallakulkijana ratkaisukeskeisesti kollegoiden arkeen ja kohtaamaan jokaisen aidosti. Kukaan vastuutaan kantava opettaja ei ole parempi toista, on vain 1000 erilaista tapaa opettaa. Kun huomataan hyvää, ollaan läsnä ja aidosti vuorovaikutuksessa, saamme aikaan vaikka mitä!

Olemme saaneet 6. ja 7.-luokille uuden oppiaineen, laaja-alaiset hyvinvointitaidot. Minun tärkein tavoitteeni tutorin tehtävässäni on tukea hyvinvointitaitojen jalkautumista jokaisen yksikön arjessa. 

Tarkoitukseni on tutustua kaikkiin 6.- ja 7.-luokkien hyvinvointitaitojen opettajiin ja auttaa heitä kaikin mahdollisin tavoin hyvinvoinnin edistämiseksi. Olen mielelläni mukana oppitunneilla yhteisopettajana, pidän hyvinvointitunteja, autan suunnittelussa ja opetusmateriaalin laadinnassa, järjestän pedakahviloita tai muita kokoontumisia hyvinvoinnin äärellä,  mutta olen myös tukena silloin, jos opettaja itse toivoo apua oman hyvinvoinnin vahvistamiseen. 

Nimittäin, vain hyvinvoivat aikuiset voivat kasvattaa hyvinvoivia lapsia ja nuoria. 

Olen yhteydessä kaikkiin kouluihin ja minuun voi ottaa yhteyttä milloin vain! ​   -Tehdään yhdessä Kangasalan kouluista hyvinvoivia ja kukoistavia, sillä yhdessä voimme paremmin.

Tapaamisiin, Pia      pia.viljanen@edu.kangasala.fi

puh.040 133 6754 


  
Hei!  

Olen Maria Bergius. Työskentelen opettajana Vatialan esiopetuksessa. Toimin Oksa-tutorina ensisijaisesti seuraaville Kangasalan Oksa-yksiköille: Kirkkoharju-Omenatarha, Suorama-HarjunsaloTursola, Liuksiala ja Huutijärvi. 

Minulla on useamman vuoden työkokemus joustavan esi– ja alkuopetuksen kehittämistyöstä Kangasalla. Tutorina pyrin omalta osaltani tukemaan ja innostamaan Oksatoimijoita omien kokemusteni pohjalta sekä hakemaan ratkaisuja joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämistyössä ilmeneviin haasteisiin. Tavoitteenani on saada Oksatoimijat näkemään joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämisen arvokkaana mahdollisuutena yhdistää kasvatuksen ammattilaisten vahvuudet ja osaamiset lasten yksilöllisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseksi. Yhdessä olemme enemmän!  

Vierailen jokaisessa vastuualueeseeni kuuluvassa Oksa-yksikössä Helmi-Maaliskuussa 2023. Kevään aikana pyrin lisäksi järjestämään tutorointi-käyntejä kunkin yksikön tarpeiden mukaisesti. Minuun voi olla yhteydessä Oksa-toimintaan liittyvissä asioissa soittamalla, Wilmalla tai sähköpostilla.  

Tapaamisiin!   

Maria  

044 481 3121  

maria.bergius@kangasala.fi 


Moi,

Olen digitutor Pekka Lumijärvi Sariolan yhtenäiskoulusta. Tutoroin Sariolan lisäksi Kuhmalahden ja Pitkäjärven kouluilla. Autan mielelläni kaikissa TVT-taitoihin liittyvissä asioissa, kysy rohkeasti apua. Minut tavoittaa Wilmasta, sähköpostilla tai virka-aikaan puhelimella 040 732 1631.


Moro!

Olen Vesa Hursti. Toimin tutoropettajana Suoraman ja Vatialan kouluilla ja lisäksi koordinoin Kangasalan tutortoimintaa. Tutoroin mielelläni kaikenlaisia asioita, mutta digiasioissa minulta toivotaan eniten apua.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää. Tutorit ovat juuri Sinua varten olemassa ja parasta toiminnassa on, jos voimme auttaa ja toteuttaa yhdessä opetukseen liittyviä toiveitasi.

Vesa Hursti 050 566 0656


 

Moro!Olen Sakari Huttunen ja olen luokanopettajana Ruutanan koululla. Tutor-opettajan pestissä vastaan Ruutanan koulun molempien koulutalojen (Ruutana ja Haviseva) lisäksi Pikkolan koulun tutoroinnista. Oma osaamiseni painottuu vahvasti tieto- ja viestintätekniikkaan sekä näiden taitojen saamiseen osaksi jokapäiväistä pedagogiikkaa kouluissa. Apua ja tukea on saatavilla kasvotusten torstai-iltapäivissä – sähköisesti toki muulloinkin. Minuun saa yhteyttä sähköpostin ja Wilman lisäksi numerosta 044 481 3131.


Hei

Olen Timo Koskela, luokanopettajana Huutijärven koululla. Toimin tutoropettajana Kangasalla Kirkkoharjussa, Liuksialassa, Tursolassa ja Huutijärvellä pääsääntöisesti torstaisin. Autan kaikkinaisissa digiasioissa, vedän Lego-robottipäiviä ja voin olla avuksi myös oppilasagenttiasioissa sekä arviointiasioissa. Työnumeroni 040 133 6453  lisäksi minut tavoittaa myös Wilman kautta sekä sähköpostilla.