Tutoropettajat

Suomen peruskouluissa toimii noin 2 200 tutoropettajaa, jotka tukevat uutta pedagogiikkaa ja edistävät opetuksen digitalisaatiota. Tutoropettajatoiminta jatkuu lukuvuotena 2023-2024 kuudetta lukuvuotta Kangasalla. Mukana on digitutoreita, OKSA-tutoreita, hyvinvointitutoreita ja Ulkoluokka tutuksi -hankkeen tutoreita. Heihin kannattaa olla aktiivisesti yhteydessä!


Moikka! Olen Paula Papinaho ja toimin erityisluokanopettajana Vatialan koulussa. OKSA-tutorina vastaan ensisijaisesti Vatialan, Ruutanan, Havisevan ja Sariolan koulujen tutoroinnista. Koska olen tehnyt työurani laaja-alaisena erityisopettajana sekä pienryhmäopetuksessa, tarkastelen asioita luontevasti tukea tarvitsevien oppilaiden näkö-kulmasta. Jos koulun OKSA-toiminnassa oppilaiden tukeen liittyvät aiheet ovat ajankohtaisia, minuun voi ottaa yhteyttä kaikista OKSA-yksiköistä. 

Oma kokemukseni joustavasta esi- ja alkuopetuksesta on kertynyt yli kymmenen vuoden ajalta. Tällä hetkellä opetan 3.- 4.luokkaa, mutta sielultani olen alkuopettaja. Olen työvuosieni aikana toistuvasti todennut, kuinka tärkeitä koulupolkunsa ensimmäisiä askelia ottavan pienen ihmisen positiiviset koulukokemukset ovat. Kokemukset pystyvyydestä, onnistumisesta, kasvamisesta, hoivasta ja huolenpidosta ovat äärimmäisen merkityksellisiä juuri silloin, kun lapsen oppijakuva muodostuu. Varhaisella tuella todella tasoitetaan koko peruskoulun läpäisevää tietä aina hyvinvoivaan aikuisuuteen saakka. Tästä syystä joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittäminen lapsilähtöisesti on lähellä sydäntäni.  

Pyrin järjestämään tutorointeja sen mukaan, miten yksiköiden esi- ja alkuopeuksen yhteis-suunnitteluaika on toteutettu. OKSA-tutoroinnin tavoitteena on vahvistaa koulujen joustavan esi- ja alkuopetuksen rakenteita ja toimintatapoja, jakaa hyviä käytänteitä ja olla apuna toiminnan pedagogisessa suunnittelussa. Tapaamisiin! 

                 


Olen Pia Viljanen, Vatialan koulun 3.luokan opettaja. Työni perustuu positiivisen psykologian tutkittuun tietoon, jota olen opiskellut ja kouluttanut viime vuosina.

Minulla on yli 30 vuoden opettajakokemus erilaisissa kouluissa, myös kansainvälisissä tehtävissä. Sydämen asiani on myötäelävä vuorovaikutus, läsnäolo ja positiivinen pedagogiikka. Pyrin asettumaan rinnallakulkijana ratkaisukeskeisesti kollegoiden arkeen ja kohtaamaan jokaisen aidosti. Kukaan vastuutaan kantava opettaja ei ole parempi toista, on vain 1000 erilaista tapaa opettaa. Kun huomataan hyvää, ollaan läsnä ja aidosti vuorovaikutuksessa, saamme aikaan vaikka mitä!

Olemme saaneet 6. ja 7.-luokille uuden oppiaineen, laaja-alaiset hyvinvointitaidot. Minun tärkein tavoitteeni tutorin tehtävässäni on tukea hyvinvointitaitojen jalkautumista jokaisen yksikön arjessa. 

Tarkoitukseni on tutustua kaikkiin 6.- ja 7.-luokkien hyvinvointitaitojen opettajiin ja auttaa heitä kaikin mahdollisin tavoin hyvinvoinnin edistämiseksi. Olen mielelläni mukana oppitunneilla yhteisopettajana, pidän hyvinvointitunteja, autan suunnittelussa ja opetusmateriaalin laadinnassa, järjestän pedakahviloita tai muita kokoontumisia hyvinvoinnin äärellä,  mutta olen myös tukena silloin, jos opettaja itse toivoo apua oman hyvinvoinnin vahvistamiseen. 

Nimittäin, vain hyvinvoivat aikuiset voivat kasvattaa hyvinvoivia lapsia ja nuoria. 

Olen yhteydessä kaikkiin kouluihin ja minuun voi ottaa yhteyttä milloin vain! ​  -Tehdään yhdessä Kangasalan kouluista hyvinvoivia ja kukoistavia, sillä yhdessä voimme paremmin.Tapaamisiin!  


Hei!

Olen Maria Bergius. Työskentelen esiopettajana Lamminrahkan yhtenäiskoululla. Toimin OKSA-tutorina ensisijaisesti seuraaville Kangasalan OKSA-yksiköille: Kirkkoharju-Omenatarha, Suorama-Harjunsalo, Tursola, Liuksiala, Huutijärvi ja Lamminrahka.

Minulla on useamman vuoden työkokemus joustavan esi -ja alkuopetuksen kehittämistyöstä Kangasalla. Tutorina pyrin omalta osaltani tukemaan ja innostamaan OKSA-toimijoita omien kokemusteni pohjalta sekä hakemaan ratkaisuja joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämistyössä ilmeneviin haasteisiin.  Tavoitteenani on saada OKSA-toimijat näkemään joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämisen arvokkaana mahdollisuutena yhdistää kasvatuksen ammattilaisten vahvuudet ja osaamiset lasten yksilöllisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseksi. Yhdessä olemme enemmän!

Vierailen jokaisessa vastuualueeseeni kuuluvassa OKSA-yksikössä toimintakauden alussa. Lisäksi pyrin järjestämään tutorointi-käyntejä vuoden aikana yksiköiden tarpeiden mukaisesti. Minuun voi olla yhteydessä OKSA-toimintaan liittyvissä asioissa soittamalla, Wilmalla tai sähköpostilla. Tapaamisiin!

 

Moi,

Olen digitutor Pekka Lumijärvi Sariolan yhtenäiskoulusta. Tutoroin Sariolan lisäksi Kuhmalahden ja Pitkäjärven kouluilla. Autan mielelläni kaikissa TVT-taitoihin liittyvissä asioissa, kysy rohkeasti apua. Minut tavoittaa Wilmasta, sähköpostilla tai virka-aikaan puhelimella.


Moro!

Olen Vesa Hursti. Toimin tutoropettajana Suoraman, Tursolan ja Vatialan kouluilla ja lisäksi koordinoin Kangasalan tutortoimintaa. Tutoroin mielelläni kaikenlaisia asioita, mutta digiasioissa minulta toivotaan eniten apua.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää. Tutorit ovat juuri Sinua varten olemassa ja parasta toiminnassa on, jos voimme auttaa ja toteuttaa yhdessä opetukseen liittyviä toiveitasi.

 

Moro!

Olen Sakari Huttunen ja olen luokanopettajana Ruutanan koululla. Tutor-opettajan pestissä vastaan Ruutanan koulun molempien koulutalojen (Ruutana ja Haviseva) lisäksi Pikkolan ja Lamminrahkan tutoroinnista. Oma osaamiseni painottuu vahvasti tieto- ja viestintätekniikkaan sekä näiden taitojen saamiseen osaksi jokapäiväistä pedagogiikkaa kouluissa. Apua ja tukea on saatavilla kasvotusten torstai-iltapäivissä – sähköisesti toki muulloinkin.


Hei

Olen Timo Koskela, luokanopettajana Huutijärven koululla. Toimin tutoropettajana Kangasalla Kirkkoharjussa, Liuksialassa ja Huutijärvellä pääsääntöisesti torstaisin. Autan kaikkinaisissa digiasioissa, vedän Lego-robottipäiviä ja voin olla avuksi myös oppilasagenttiasioissa sekä arviointiasioissa.

 

Hei, olen Seppo Mäkinen, Huutijärven koulun opettaja. Aloitin tänä syksynä Ulkoluokka tutuksi –hankkeen tutorina. Olen työskennellyt luokanopettajana jo pitkään ja opettajan työn lisäksi olen kouluttautunut erä- ja luonto-oppaaksi, seikkailuohjaajaksi, Green Care –ohjaajaksi ja  Metsämieliohjaajaksi. Minulla on myös useita lyhyempiä koulutuksia, jotka tukevat ulkoluokkaopetusta. Vastuualueena minulla on 5.-6.-luokat Kangasalan kouluilla.  

Tutorina tahdon auttaa teitä jakamalla vinkkejä ja materiaalia, vierailemalla kouluillanne, vetämällä ulkoluokkatunteja yhteistyössä teidän opettajien kanssa ja kouluttamalla opettajia. 

Toivon saavani myös vinkkejä, millaista apua tarvitsette ulkoluokkaopetuksen kokeilemiseen ja toteuttamiseen. Minut saa kiinni Wilmassa, sähköpostilla tai puhelimella. 

 

Hei, olen Kaisa Mattila, luokanopettaja Suoraman koulusta. Olen luonteeltani herkästi innostuva ja toimeen tarttuva idealisti, jonka arvomaailmassa ympäristöarvot nousevat korkealle. Näistä lähtökohdista toimin ulko-opetuksen tutoropettajana Kangasalan kaupungilla.

Tehtäväalueeseeni tutorina kuuluu ulkoluokkatoiminnan istuttaminen ja juurruttaminen Suoraman, Vatialan, Ruutanan, Havisevan ja Lamminrahkan koulujen 1.-4. luokille. Uskon vahvasti ulkona opiskelun lujittavan lapsen luontosuhdetta, mikä on omiaan ohjaamaan individualismiin pyrkivää elämäntapaamme kohti ympäristöä huomioivaa käyttäytymistä. Maailma ei ole perintö isiltämme, vaan laina lapsiltamme. 

Lisäksi luonnossa oleminen tutkitusti edistää terveyttä ja hyvinvointia, ja antaa näin eväitä myös sujuvampaan kouluarkeen. Pitkän matkan tavoitteeni onkin olla osa toimintoketjua, joka tähtää kohti ekologisesti kestävää, tervettä ja hyvinvoivaa tulevaisuutta. 

Olen vuoden mittaan yhteydessä kaikkiin alueeni kouluihin, ja minuun voi myös ottaa yhteyttä milloin vain! Tulen mielelläni pitämään ulkotuntia luokkaasi, ideoimaan ulkoilupäiviä tiimipalaveriinne, tai voit ihan vain kysellä vinkkejä ulkotunteihin! Tärkeintä on lähteä ulos luontoon, matalalla kynnyksellä! 

 

Hei, olen luokanopettaja ja käsityönopettaja Marja Kukonlehto Huutijärven koulusta. Aloitin tänä syksynä luokanopettajana Huutijärvellä, mutta työkokemusta on kertynyt jo paljon pitkän työuran aikana.

Toimin Kangasalan kaupungilla Ulkoluokka tutuksi -tutorina lukuvuonna 2023-24. Toiminta- alueeseeni kuuluvat Huutijärven, Liuksialan, Kirkkoharjun, Sariolan ja Kuhmalahden koulujen 1.- 4. luokat. Tutortoimnnan kautta haluan innostaa ja rohkaista opettajia kokeilemaan ulko- opetusta. Voin vierailla kouluilla ohjaamassa ulkoluokkatunteja yhteistyössä luokanopettajien kanssa sekä jakaa vinkkejä ja materiaaleja.

Ulkoluokkatoiminnasta olen saanut hyviä kokemuksia aikaisemmasta työpaikasta ja olen käynyt Syklin (Suomen ympäristöopisto) ja Suomen Ladun koulutuksia aiheesta. Lisäksi kuulun Ulko- opet ry. yhteisöön.

Ulkoluokkatoiminnalla on todettu olevan monia hyviä vaikutuksia ja olen mielelläni jakamassa kokemuksia ja tietoa aiheesta. Minut tavoittaa parhaiten Wilman tai sähköpostin kautta.
Lähdetään yhdessä ulos oppimaan!