Presidentinvaali

Presidentinvaalissa 2024 järjestetään toinen kierros, koska kukaan ehdokkaista ei saanut ensimmäisellä kierroksella yli puolta äänistä.

Toinen kierros järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

Toisen kierroksen ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 31.1. ja se päättyy tiistaina 6.2.2024. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 11.2.2024

 

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Jos vaaliin asetetaan vain yksi ehdokas, tulee tämä valituksi ilman vaalia. Presidentti ryhtyy toimeensa valitsemista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Lisätietoa presidentinvaalista: Oikeusministeriön vaalisivut.

 

Äänestysalueet

 

 

Ennakkoäänestyspaikat

Ennakkoäänestys (ensimmäinen kierros) toimitettiin 17.–23.1.2024. Vaalin toisen kierroksen ennakkoäänestys toimitetaan 31.1.–6.2.2024.

Tuolloin Kangasalan kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat ovat seuraavat:

Prisma, Mäkirinteentie 10

ke-pe 31.1.–2.2.2024 klo 9.00–20.00
la-su 3.2.–4.2.2024 klo 10.00–16.00
ma-ti 5.2.–6.2.2024 klo 9.00–20.00

Pääkirjasto, Keskusaukio 2

ke-pe 31.1.–2.2.2024 klo 9.00–19.00
la 3.2.2024 klo 10.00–15.00
su 4.2.2024 klo 12.00–16.00
ma-ti 5.2.–6.2.2024 klo 9.00–19.00

Sariolan koulu, Kärkkääntie 12

ke-pe 31.1.–2.2.2024 klo 10.00–18.00
ma-ti 5.2.–6.2.2024 klo 10.00–18.00

Kuhmalahden kirjasto, Rautajärventie 26

ke 31.1.2024 klo 10.00–15.00
to 1.2.2024 klo 13.00–19.00
pe 2.2.2024 klo 10.00–15.00
ma 5.2.2024 klo 13.00–19.00
ti 6.2.2024 klo 10.00–15.00

 

Laitosäänestys

Laitoksissa ennakkoäänestys tapahtuu vaalitoimikunnan lain perusteella määrääminä aikoina.

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan (kotiäänestys) Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava Kangasalan kaupungin keskusvaalilautakunnalle halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan:

– mahdollista toista kierrosta varten viimeistään tiistaina 30.1.2024 ennen klo 16.00

Lisätietoa kotiäänestyksestä Oikeusministeriön vaalisivuilla: Äänestäminen kotona
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen: Kotiäänestyslomake.

 

Vaalipäivän äänestyspaikat

 

Äänestysalueet ja äänestyspaikat

Presidentinvaalin toisen vaalin vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 11.2.2024. Vaalitoimitus alkaa kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00:een asti. Kangasalan kaupungin äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

1. äänestysalue, Haviseva, äänestyspaikka Havisevan koulu
Yli-Nikkiläntie 49, 36120 Suinula

2. äänestysalue, Huutijärvi, äänestyspaikka Huutijärven koulu
Jokioistentie 7, 36270 Kangasala

3. äänestysalue, Kautiala, äänestyspaikka Raudanmaan kylätalo
Ponsantie 1269, 36340 Tohkala

4. äänestysalue, Kirkonkylä I, äänestyspaikka pääkirjasto
Keskusaukio 2, 36200 Kangasala

5. äänestysalue, Kirkonkylä II, äänestyspaikka pääkirjasto
Keskusaukio 2, 36200 Kangasala

6. äänestysalue, Liuksiala, äänestyspaikka Liuksialan koulu
Ahulinjärventie 21, 36200 Kangasala

7. äänestysalue, Raikku, äänestyspaikka ent. Raikun koulu
Raikuntie 97, 36520 Raikku

8. äänestysalue, Ruutana, äänestyspaikka Ruutanan koulu
Ruutanantie 750, 36110 Ruutana

9. äänestysalue, Suorama I, äänestyspaikka Suoraman koulu
Kyötikkäläntie 10, 36220 Kangasala

10. äänestysalue, Suorama II, äänestyspaikka Suoraman koulu
Kyötikkäläntie 10, 36220 Kangasala

11. äänestysalue, Vatiala I, äänestyspaikka Pitkäjärven koulu
Vatialantie 4 A, 36240 Kangasala

12. äänestysalue, Vatiala II, äänestyspaikka Pitkäjärven koulu
Vatialantie 4 A, 36240 Kangasala

13. äänestysalue, Sahalahti, äänestyspaikka Sariolan koulu
Kärkkääntie 12, 36420 Sahalahti

14. äänestysalue, Kuhmalahti, äänestyspaikka Kuhmalahden seurakuntatalo
Lehtitie 1, 36810 Kuhmalahti