Yhteisöllisyys ja osallisuus

Hyvinvointilautakunta myöntää toiminta-avustuksia yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävään toimintaan.Hakijoina voivat olla yhteisöt (esimerkiksi rekisteröityneet yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat).

Toiminta-avustuksen myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon:

  • Toiminta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, joka tukee kuntalaisten hyvinvointia sekä edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
  • Toiminta ehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä
  • Toiminta on saavutettavaa
  • Toiminta täydentää kaupungin omaa palvelutarjontaa
  • Toimintaan osallistuvien määrä

Toiminta-avustusta ei myönnetä:

  • Paikalliseen sosiaali- ja terveyspalvelujen tukitoimintaan (esim. kuntouttavaan tai korjaavaan toimintaan, yksittäisiin kotitalouksiin kohdistuvaan toimintaan)
  • Hakijalle, joka on oikeutettu saamaan kaupungin liikunta- ja urheiluseurojen, kulttuuritoiminnan tai nuorisoyhdistysten avustuksia

Toiminta-avustusten hakuaika on vuosittain 1.-31.3. Haku päättyy 31.3. klo 15.00 mennessä ja päivän ollessa viikonloppu tai pyhäpäivä, sitä seuraavana arkipäivänä. Hakemus tulee toimittaa liitteineen hyvinvointilautakunnalle ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy hakuaikana tältä sivulta. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Käsittelemme hakemukset ja päätöksistä tiedotetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen.

Vuoden 2024 hakuohjeet:

Hakulomake on julkinen hakuaikana 1.3.-2.4.2024 klo 15.00 saakka.

Hakulomake:

Toiminta-avustukset:

Vuoden 2024 hakuaika on päättynyt 2.4.2024 klo 15.00.