Elintapojen Omapolku

Hyvinvointi, terveys ja toimintakyky vaihtelevat eri elämänvaiheissa ja elämäntilanteissa. Kokemukset hyvinvoinnista, terveydentilasta ja toimintakyvystä ovat hyvin yksilöllisiä: ne merkitsevät meille jokaiselle eri asioita. Hyvä terveys on voimavara, mahdollisuus ja resurssi, jota edistämällä voi elää juuri omannäköistä elämää.

Elintavoilla, kuten liikunnalla ja ruokailutottumuksilla, on suuri merkitys monien sairauksien ennaltaehkäisyssä. Monien sairauksien yhteinen tekijä löytyy elintavoista. Elintavoilla voidaan tehokkaasti tukea terveyttä ja hyvinvointia, pienentää monien sairauksien riskiä sekä edistää työ- ja toimintakykyä ja parantaa elämänlaatua.

On siis monta hyvää syytä kiinnittää huomiota terveellisiin elintapoihin.

Elintapojen Omapolku on työikäisille aikuisille suunnattu palvelutarjotin, jonka avulla löydät hyvinvointia ja terveyttä tukevaa tietoa ja palveluita. Ammattilaisille Elintapojen Omapolku toimii palveluohjauksen työvälineenä.

Omien elintapojen muuttamiseksi ja ylläpitämiseksi on tarjolla monipuolista tukea ja tietoa. Elintapoja voi muuttaa terveellisempään suuntaan sekä omatoimisesti että yhdessä ammattilaisten kanssa. Voit perehtyä juuri sinulle sopiviin teemoihin, jotka auttavat voimaan hyvin ja sopivat sinun elämäntilanteeseen.