Kuntavaalit

Seuraavat kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestysajankohta kotimaassa on 26.5. – 8.6.2021.

Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Uudet valtuustot aloittavat toimintansa kesäkuussa. Vuonna 2021 kuntavaaleja siirretään pidettäväksi vasta kesäkuussa ja uudet valtuustot aloittavat toimintansa 1.8.2021.

Kuntavaaleissa 2017 Kangasalan valtuustoon valittiin 51 valtuutettua ja varavaltuutettua neljän vuoden toimikaudeksi. Valtuuston toimikausi alkoi 1.6.2017 ja päättyy poikkeuksellisesti kuntavaalien siirtymisen takia 31.7.2021.

Kuntavaaleissa 2021 Kangasalan valtuustoon valitaan 51 valtuutettua.

 

Aikataulut ja ohjeet vuoden 2021 kuntavaaleissa

Oikeusministeriö tiedotti kuntavaalien siirtymisestä kesäkuulle. Lopullisesti vaalien siirtämisestä päättää eduskunta. Siirron myötä kuntavaalien aikataulut muuttuvat, joten otathan huomioon muuttuneet päivämäärät.

Vuoden 2021 kuntavaalit järjestetään poikkeuksellisissa olosuhteissa. Täällä voit tutustua Oikeusministeriön ja THL:n ohjeisiin: Vaalit.fi: Koronaohjeita äänestäjille kuntavaaleissa

 

Kuntavaalien ehdokaslistojen alkuperäinen jättöpäivä oli 9.3.2021. Siihen mennessä jätetyt listat kelpaavat myös siirretyissä vaaleissa, joiden uusi jättöpäivä on 4.5.2021

Ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään: 1.6.2021 ennen klo 16

Ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. – 8.6.2021

Vaalipäivä: 13.6.2021

Tulosten vahvistaminen: 16.6.2021

Valtuustot aloittavat työnsä: 1.8.2021

 

Äänioikeus kuntavaaleissa

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on
a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion, Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021; tai
b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 ja jolla on tähän mennessä ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan; tai
c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 26.2.2021 edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 25.2.2021 haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Vaalikelpoisuus kuntavaaleissa

Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi kuntavaaleissa on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on, jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa ja jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Se, missä kunnassa henkilö on vaalikelpoinen, määräytyy lähtökohtaisesti samassa aikataulussa kuin henkilön äänioikeuskuntakin eli väestötietojärjestelmässä 26.2.2021 olevien tietojen mukaan. Jos henkilö kuitenkin muuttaa kotikuntaansa kyseisen päivämäärän jälkeen, hänen vaalikelpoisuutensa seuraa mukana.

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet sekä äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Valitsijayhdistyksen yhden ehdokkaan asettamiseksi voi perustaa vähintään 10 asianomaisessa kunnassa äänioikeutettua henkilöä. Kukin puolue, puolueiden vaaliliitto tai valitsijayhdistysten yhteislista voi asettaa kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertaisen määrä ehdokkaita eli Kangasalla 76 ehdokasta. Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokashakemuksensa kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021. Keskusvaalilautakunta julkaisee viimeistään 1.3.2021 kuulutuksen, jossa kerrotaan tarkemmin ehdokashakemusten ja ilmoitusten vastaanottamisesta Kangasalla.

Lisätietoja kuntavaaleista: Oikeusministeriön vaalisivut.