Koulupsykologit

Koulupsykologit työskentelevät kouluilla osana yksilökohtaista oppilashuoltoa ja tarjoavat oppilaille opiskelijahuollon palveluja. Lisäksi koulupsykologit työskentelevät kouluilla osana yhteisöllistä opiskeluhuoltoa, jonka tavoitteena on tukea hyvinvoivaa kouluympäristöä ongelmien ennaltaehkäisemisen näkökulmasta. Opiskeluhuolto on toimintaa, jolla voidaan tukea yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia, edistää mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä tukea oppimista. Koulupsykologit ovat mukana oppimisen esteiden (oppimisvaikeudet, muut opiskeluun liittyvät ongelmat) tunnistamisessa, lieventämisessä ja ehkäisemisessä. Koulupsykologin työ sisältää oppilaan oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psykososiaalisen tilanteen arviointia ja tukemista neuvottelujen, tukikeskustelujen ja psykologisten tutkimusvälineiden avulla. Keskeistä tässä arvioinnissa on monimuotoinen yhteistyö vanhempien ja koulun kanssa.

Koulupsykologin puoleen voi kääntyä oppimiseen liittyvissä ongelmissa silloin, kun koulun laajoista tukitoimista huolimatta herää kysymys siitä, mistä lapsen oppimisen vaikeuksissa on kyse. Tutkimuksiin hakeudutaan pääsääntöisesti oman koulun erityisopettajien arvion perusteella ja ohjaamana, koulupsykologin kanssa keskustellen ja häntä konsultoiden. Tutkimuksiin voi hakeutua myös kouluterveydenhuollon kautta, erityisesti jos kyse on muunlaisesta tutkimustarpeesta kuin selvistä oppimisvaikeuksista. Epäselvissä tilanteissa koulupsykologiin voi ottaa suoraan yhteyttä. Koulupsykologi päättää oman ammatillisen arvion perusteella tutkimusten tekemisestä. Koulupsykologien tehtäviin kuuluvat oppimisvaikeustutkimusten ja oppimisen tuen suunnittelun lisäksi myös oppilaiden mielenterveyden tukeminen, opettajien ja muun henkilöstön konsultointi, vanhempien ohjaus ja neuvonta sekä moniammatillinen tiimi- ja verkostotyö myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Lievissä oppilaan tunne-elämään liittyvissä huolissa koulupsykologi voi tavata lasta tukikäynneillä ja tarvittaessa ohjata lisätuen piiriin.

Koulupsykologipalvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Tapaamiset toteutuvat pääasiassa kouluilla koulupäivän aikana, mutta myös koulupsykologien työhuoneilla. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin.

 

KOULUPSYKOLOGIT JA VASTUUALUEET

Aino-Maija Kuusela
Huutijärven koulu, Raikun koulutalo, Liuksialan koulu, Sariolan yhtenäiskoulu, Kuhmalahden koulutalo

Anni Viitanen
Tursolan korttelikoulu, Pikkolan koulu

Inkeri Kivijärvi (sij. Tuuli-Kaisa Peltola)
Suoraman koulu, Ruutanan koulu, Havisevan koulutalo

Päivi Palmu
Kangasalan lukio

Salla Saarela
Vatialan koulu, Pitkäjärven koulu

Sanna Veistaro
Kirkkoharjun koulu, Tredu (Kangasalan toimipiste)