Pedagoginen kehittäminen

Varhaiskasvatuksen kehittämisen lähtökohtana on voimassa olevat esiopetuksen opetussuunnitelma, varhaiskasvatussuunnitelma ja varhaiskasvatuslaki. Käynnissä olevilla kehittämishankkeilla vahvistetaan, luodaan ja juurrutetaan pedagogisia toimintatapoja. Palvelujen kehittämisen tavoitteena on tehostaa palvelutuotantoa ja samalla monipuolistaa palvelurakennetta niin, että palvelut vastaavat entistä paremmin kaupunkilaisten tarpeisiin. Keinoina ovat mm. palvelumuotoilu ja erilaiset kyselyt. Huoltajien ja lasten osallisuus sekä yhteistyö eri toimijoiden kanssa ovat meille tärkeitä.