Maa- ja metsätilat

Taajamametsän hoito, Kirkkoharju

Työt ovat päättyneet Kirkkoharjussa.

Päivitetty 10.11.2020

____________________________________________________

Ratsastusreitti on avattu käyttöön, mutta työkoneita liikkuu edelleen reitin läheisyydessä. Hakkuutyö on lopuillaan ja odotetaan loppuvan tiistaina. Risujen ja puiden ajo jatkuu viikolle 46. Osa alueista on saatu valmiiksi ja sulkunauhoja sekä varoitusmerkkejä on alettu poistamaan.

Päivitetty 30.10.2020

____________________________________________________

Puiden ja risujen ajo on aloitettu. Reiteillä kulkevan ajokoneen lähettyvillä tulee noudattaa varovaisuutta, sekä pitää turvaväli.

Ratsastusreitti joudutaan sulkemaan ainakin osittain 21.10. alkaen Asemantien ja Sorolan montun väliseltä osuudelta. Reitti on suljettuna 1-2 viikkoa ja se pyritään vapauttamaan käyttöön mahdollisimman pian. Reitin ympäristössä tapahtuvista töistä voi olla häiriötä noin kaksi viikkoa.

Päivitetty 20.10.2020

____________________________________________________

Työt jatkuvat hakkuulla 13.10. Turvaetäisyys hakkuukoneeseen on 90 metriä. Liikuntareittejä joudutaan sulkemaan päivisin työalueella noin kahden viikon ajan. Myös vaara-alueen polut suljetaan punakeltaisilla nauhoilla ja/tai asiattomilta pääsy kielletty kyltein.

Päivitetty 8.10.2020

____________________________________________________

Metsäkone on kerännyt energiapuut kasaan tätä erää ja poistunut Sorolan montusta. Metsurityöt jatkuvat edelleen ja metsäkoneen odotetaan palaavan viikolla 42. 

Päivitetty 11.9.2020

____________________________________________________

Kirkkoharjun taajamametsänhoitotöitä on jatkettu taimikon harvennuksella ja ennakkoraivauksella Sorolan montun ympäristössä. Energiapuiden korjuu kasoille on alkamassa ja kestää noin viikon. Alueella voi liikkua varovaisuutta noudattaen ja säilyttäen turvallinen, vähintään 20 metrin etäisyys työskentelevään metsäkoneeseen sekä metsuriin. Metsurityötä tehdään alueella hiljalleen koko syksyn ajan ja välillä kone käy keräämässä kertyneet kasat suurempaan kasaan.

Koneen työskennellessä alueella on varoituskylttejä ”vaara, hakkuu työmaa”

Päivitetty 24.8.2020

____________________________________________________

Työt ovat loppusuoralla ja viimeisten risujen ajo jatkuu ensi sekä seuraavalla viikolla. Hevosia voi nähdä vielä viikolla 9 jossakin päin harjun alaosaa. Puiden kuljetus puutavara autoilla alkaa harjun päältä kelien salliessa välillä Harjunsalontie näkötorni. Osa liikuntareitistä joudutaan hiekoittamaan.

Päivitetty 14.2.2020

____________________________________________________

Töitä jatketaan 4.2. tai 5.2. Liikuntareitti suljetaan näkötornin ja Kariahteen portaiden väliltä, sekä näkötornin ympäristöstä päivisin turvallisuuden vuoksi ja yöllä liikuntareitillä on todennäköisesti esteitä, joten liikkuminen on lähes mahdotonta. Vaara-alueen polut suljetaan punakeltaisilla nauhoilla ja/tai asiattomilta pääsy kielletty kyltein. Liikuntareitti pyritään vapauttamaan käyttöön viikonlopuksi.

Päivitetty 31.1.2020

____________________________________________________

Työt ovat keskeytyneet lämpimän sään vuoksi. Töitä jatketaan liikuntareitin jäädyttyä, mahdollisesti viikolla 5.

Päivitetty 16.1.2020

____________________________________________________

Metsäkoneen tuloa on siirretty ainakin viikolla pehmenneen liikuntareitin vuoksi.

Päivitetty 13.1.2020

____________________________________________________

Viikolla 3 metsureiden avuksi tulee metsäkone risujen pois keräämistä helpottamaan. Kone auttaa myös hevosia hevosille haastavimmissa paikoissa. Hevoset ja metsäkone tekevät töitä yhdessä noin viikon, jonka jälkeen hevoset ja metsurit saattavat työn loppuun.

Kone työskentelee lähinnä liikuntareitiltä käsin ja muutenkin työt painottuvat liikuntareitin ympäristöön, joten liikuntareitti joudutaan sulkemaan turvallisuussyistä päivisin. Nauhoilla suljettua kohtaa ei tule ohittaa metsän kautta, vaan sulkemattomia polkuja pitkin. Nauhan takana odotellessa voi saada luvan työkohteen ohittamiseen.

Viikoilla 3 ja 4 kannattaa välttää harjun päällä liikkumista näkötornin ympäristöstä Kariahteen portaille, portaat ovat käytössä.

Päivitetty 7.1.2020

____________________________________________________

Hevoset lomailevat joulun aikoihin ja jatkavat ensi vuoden alussa jälleen töitään Kirkkoharjussa.

Päivitetty 20.12.2019

____________________________________________________

Työt ovat käynnissä näkötornin ympäristössä, vaihtelevasti eri puolilla harjua. Osa näkötornin ympäristössä olevista poluista ja reiteistä on työpäivän ajan suljettuina nauhoilla. Hevoset eivät työskentele viikolla 51.

Päivitetty 17.12.2019

____________________________________________________

Työt ovat valmistuneet Kariahteen portaiden länsipuolelta ja etenevät harjun alarinteessä kohti näkötornia. Hevosia on mahdollista nähdä Katajatiellä. Hevoset kulkevat liikenteen seassa, joten Katajatiellä pyydetään noudattamaan varovaisuutta.

alt=""

Päivitetty 13.11.2019

____________________________________________________

Taajamametsän hoito, Kirkkoharju

alt=""

Kangasalan kaupunki jatkaa Kirkkoharjun taajamametsänhoitotöitä 4.11. alueen länsiosasta alkaen. Alue on noin 16 hehtaaria ja työn arvioitu kesto 3 kuukautta riippuen talvesta ja tilanteesta. Työn toteuttaa Åfeltin työhevoset. Hakkuiden valmistuttua puut kuljetetaan liikuntareittiä näkötornilta Harjunsalontielle. Reitti aurataan ja hiekoitetaan joko heti työn valmistuttua tai maaliskuun alussa riippuen talvesta ja hiihtoladun tilasta.

Kariahteen portaat pyritään pitämään käytössä koko ajan muutaman minuutin käyttökatkoja lukuun ottamatta.
Vaara-alueen polut suljetaan punakeltaisin nauhoin. Harjussa liikkumista pyritään rajoittamaan mahdollisimman vähän ja alueita vapautetaan käyttöön töiden edetessä.

Turvaetäisyys metsureihin on 40 metriä ja hevosiin 10 metriä.

Päivitetty 1.11.2019

____________________________________________________

Kaupunki tarjoaa hakkuutähteitä polttopuuksi.

Kysy lupa keruuseen ja lisätietoja Mikko Kakkoselta.

____________________________________________________

Pellot

Kaupungin peltoja ja laidunalueita vuokrataan yksityiseen käyttöön. Viljeltävät pellot ja laidunmaat vuokrataan määräajaksi.