Luonnonsuojelu

Kirkkojärvi

Kunnan tehtävänä on edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Luonnonsuojelu otetaan huomioon osana yleistä maankäytön suunnittelua. Esimerkiksi uutta aluetta kaavoitettaessa tutkitaan jo suunnitteluvaiheessa, onko alueella arvokkaita eläimiä tai kasveja tai muita luonnonarvoltaan tärkeitä kohteita.

 

Luonnonsuojelualueet

Kangasalan kaupungin mailla sijaitsevia luonnonsuojelualueita ovat Pähkinäkallio, Suoramajärven lehto, Myllymäen luonnonsuojelualue, Isolukon lukkoalue, Hietalahden lehto, Lemposen lehto, Hanhiluponkorpi, Pahakorpi, Seppälän metsä, Mäyrävuoren luonnonsuojelualue, Kirkkojärven rantametsä ja Kirkkojärven-Taivallammin luonnonsuojelualue. Näiden lisäksi kaupungilla on pienet määräalat Taivallammin ja Tervaniemenlahden luonnonsuojelualueilta. Lyhyet kuvaukset luonnonsuojelualueista löytyy tästä linkistä.

Kangasalla sijaitsevista Natura-alueista löytyy tietoa ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Yksityisten mailla sijaitsevista luonnonsuojelualueista saa tietoa ympäristönsuojelusta.

 

Liikkuminen luonnonsuojelualueilla

Luonnonsuojelualueet on otettu rauhoituksen piiriin jostakin erityisestä syystä. Syitä voivat olla esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, alueen uhanalaiset kasvit tai vaikkapa alueen luonnonkauneus.

Alueita pyritään myös säästämään jälkipolvien ihailtaviksi, ja niitä tulisi hoitaa ja käyttää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Näistä syistä meidän on hyvä huomioida muutamia seikkoja luonnonsuojelualueilla liikkuessamme:

 

Noudata rauhoitusmääräyksiä. Rauhoitusmääräyksillä on tarkoitus ohjata toimintaa alueilla, jotta herkkä luonto ei vahingoittuisi. Ota siis selvää rauhoitusmääräyksistä jo etukäteen ennen alueelle menemistä.

 

Liiku merkityillä poluilla ja reiteillä. Liiku merkityillä poluilla, jotta maasto ei kulu turhaan. Ne myös yleensä kulkevat alueiden edustavimpien kohtien halki.

 

Liiku jälkiä jättämättä. Älä roskaa! Hyvänä periaatteena on muistaa: ”Sen minkä jaksan kantaa maastoon, jaksan kantaa poiskin sieltä”.

Ota muut huomioon. Liiku hienotunteisesti – älä metelöi. Jokaisella on oikeus nauttia luonnon rauhasta. Usein myös linnut ja eläimet kaipaavat pesimärauhaa. Pidä lemmikkieläimet kytkettynä.

 

METSO-ohjelma

Ympäristöministeriön METSO-ohjelmalla eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmalla 2008–2016 edistetään metsien monimuotoisuuskohteiden inventointia sekä luonnonarvojen säilyttämistä tukevaa metsien käytön suunnittelua. Kangasala sai ympäristöministeriön rahoitusta kunnille suunnattuun METSO-hankkeeseen ja inventointi tehtiin vuoden 2011 aikana. Sen avulla selvitettiin sopivia METSO-kohteita sekä muita kaupungin arvokkaita metsäalueita ja saatiin lisätietoa turvattavista luontoarvoista. Inventointi kattoi 572 hehtaaria kaupungin omistamista metsistä ja luontokohteita löydettiin kaikkiaan 39 hehtaaria.

METSO-ohjelman avulla myös yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsänsä monimuotoisuutta. Ohjelman lähtökohtana on vapaaehtoisuus. Metsänomistaja voi halutessaan tarjota metsäänsä METSO-kohteeksi.

Lisätietoa Kangasalan METSO-hankkeesta saa kaupungin ympäristönsuojelusta ja METSO-ohjelmasta yleisesti sivulta www.metsonpolku.fi.