Luonto

Vieraslajit

Vieraslajeiksi kutsutaan sellaisia eläin- ja kasvilajeja, jotka ovat levinneet luontaisilta levinneisyysalueiltaan ihmisen mukana uusille alueille joko tahallisesti tai tahattomasti. Tutuimpia vieraslajeja ovat jättiputki, jättipalsami, komealupiini sekä kurtturuusu.

 

Ilmoita haitallisten vieraslajien havainnoistasi Kangasalan kaupungin karttapalvelussa.

Kangasalan kaupunki on avannut karttasovelluksen, jolla kaupunkilaiset voivat kätevästi ilmoittaa tekemistään haitallisten vieraslajien havainnoista.

Karttasovellus

Vieraslajien ilmoittamiseen tehty karttasovellus on helppokäyttöinen ja toimii myös matkapuhelimella. Palvelun avulla havainnoista voi ilmoittaa heti maastossa liikkuessa, jolloin vieraslajiesiintymän sijainti tallentuu samalla kätevästi kartalle.  Vastaavasti havainnot voi tallentaa karttapalveluun myöhemmin myös tietokoneen selaimen kautta.

Karttapalvelussa on havaintosivulla omat kohtansa kansallisessa haitallisten vieraslajien luettelossa mainituista kasvilajeista jättiputkelle, jättipalsamille, kurtturuusulle, lupiinille, tattarille sekä kanadanvesirutolle.  Kohtaan muut voi jättää havaintonsa myös muista haitallisista vieraslajeista, kuten esimerkiksi espanjansiruetanasta.

Karttapalvelun avulla kaupunki saa kätevästi kerättyä ajantasaista tietoa haitallisten vieraslajien esiintymisestä sekä leviämisestä. Kaupunki voi myös helposti päivittää kerättyä paikkatietoa silloin, kun jokin esiintymä pystytään onnistuneesti hävittämään.

Haitallisten vieraslajien esiintymistä voi kuitenkin edelleen ilmoittaa myös sähköpostitse kaupungin ympäristönsuojeluun ymparistonsuojelu@kangasala.fi.

Karttapalvelusta ja sen toimivuudesta voi antaa myös palautetta kaupungin ympäristönsuojeluun. Palvelua pyritään kehittämään saadun palautteen perusteella.

Vieraslajihavainnoista kannattaa ilmoittaa edelleen myös kansalliseen vieraslajiportaaliin. Sivustolta löytyy myös runsaasti lisätietoa eri vieraslajeista. Vieraslajiportaaliin pääset tästä linkistä.

Pirkanmaan jätehuollon ohjeistusta koskien hävitettäviä vieraslajeja. 

Kun kitket haitallisia vieraslajeja pihaltasi (esim. jättiputki, jättipalsami, japanintatar), kuuluu syntyvä jäte jätelajiin sekajäte.  Vieraslajit voidaan laittaa hyvin pakattuina jäteastiaan. Pakkaaminen on kaikkien vieraslajien kohdalla suotavaa, mutta jättipalsami, jättiputki ja kukintavaiheessa kurtturuusu on pakattava aina. Vieraslajia sisältävät jätesäkit voidaan viedä jäteasemalle, josta jäte päätyy Tammervoiman hyötyvoimalaan. Tarkista jäteaseman ajankohtainen hinnoittelu jäteaseman nettisivuilta. Sellaiset vieraslajit, joita ei ole määrätty hävitettäväksi, käsitellään normaalisti puutarhajätteenä.

Oheisesta linkistä pääset selaamaan Allergia-, iho- ja astmaliiton ja WWF Suomen laatimaa vieraslajiopasta, jossa kerrotaan vieraslajien torjunnasta ja hävittämisestä.

Koko kaupungin yhteiset vieraslajitalkoot

Kangasalan kaupunki järjestää koko kaupungin yhteiset vieraskasvilajien torjuntatalkoot tiistaina 20.6.2023. Kaupunki kannustaa kaikkia mukaan yhteistyöhön lähiympäristön viihtyisyyden ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Lue lisää vieraslajitalkoista täältä.

Kangasalan ulkoilureitit

Kaupungin alueella on monia retkeilyreittejä, joista osa liittyy Lempäälän ja Tampereen retkeilyreitistöihin. Kangasalan kaupunki on koonnut Liiku ja leiki -sivustolle kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia liikkumiseen ja ulkoiluun. Sivulta löytyy liikuntareittejä, luontopolkuja sekä vaellusreittejä. Sivulle pääset tästä linkistä. Viitoitettujen reittien lisäksi luontoon voi tutustua jokamiehenoikeuksin koko kaupungin alueella. Alueista ja reiteistä saa tarkempaa tietoa Teknisen keskuksen asiakaspalvelusta.

 

Kangasalan luonto

Harjujen, tasaisten savikoiden ja vesistöjen vaihtelu luo yleispiirteet Kangasalan luonnolle. Tiivis asutus ja tieverkosto myötäilevät harjujen rinteitä. Leimansa Kangasalan luonnon yleispiirteille antaa kunnan sijainti vuokkovyöhykkeellä monien lehtolajien esiintymisalueen pohjoislaidalla. Silmiinpistävintä lehtomaisuus on keväällä sini-, valko- ja keltavuokkojen kukkiessa. Kangasalan rikkautena ovat monenlaiset vesistöt vaihtelevine ranta-alueineen.

Lisätietoa Kangasalan luonnosta ja maisemasta sekä siitä, millaiseksi maisemakuva on muodostumassa, löydät sivun oikeasta laidasta Linkkejä otsikon alta.

Tuo arvokkaat luontohavaintosi viranomaisten saataville

Luonnossa kulkiessa voi törmätä harvinaiseen kasvilajiin tai vaikkapa liito-oravan papanoihin. Tehdyt arvokkaat lajihavainnot voi tuoda helposti viranomaisten tietoon Suomen Lajitietokeskuksen ylläpitämän Laji.fi- sivuston kautta. Lajitietokeskus kerää sivustolle havaintoja lajien esiintymisestä ja levinneisyydestä yhtenäisen tietokannan alle, josta havainnot ovat tutkijoiden ja viranomaisten käytettävissä.  Palveluun tallennettuja havaintoja voidaan hyödyntää kaupungin luonnonsuojelun toimenpiteissä sekä maankäytön suunnittelussa. Ohjeet omien havaintojen tallentamiseen löytyy Laji.fi-palvelun sivuilta.